Med Nokias mobilavdelning ur bilden står det finländska hoppet istället till nätverksavdelningen, som numera utger runt 90 procent av företaget. Och sett till denna delen visar Nokia upp ett resultat som är starkare än vad analytiker tidigare förutspått. Omsättningen var något lägre, och hamnade på 2,9 miljarder euro istället för förväntade 2,91 miljarder euro.

Förvisso visar årets andra kvartal något lägre siffror än samma period förra året, från en vinst på 378 miljoner euro till en vinst på 281 miljoner euro. Däremot är det klart högre än de 197 miljoner euro som analytiker förväntade sig.

– Våra förväntningar för helåret 2014 har förbättrats och vi förväntar oss nu en underliggande lönsamhet för nätverksdelen på runt, eller strax över, vårt långsiktiga mål på fem till tio procent, säger Nokias vd Rajeev Suri.

Precis som tidigare är förväntningarna att försäljningen inom nätverksdelen ska öka något under det kommande halvåret, jämfört med motsvarande period i fjol.