Enligt domaren Loretta Preska i New York hävdar att eftersom Microsoft är ett amerikanskt företag så ska dess dotterbolag i andra länder lyda under amerikansk lag. Det ska få till följd att data från andra länder ska lämnas över till den amerikanska staten, skriver ZD Net.

– Det är en fråga om kontroll, inte om var informationen finns geografiskt, motiverar Loretta Preska sitt beslut.

Det betyder att användare i Europa, och därmed Sverige, inte är skyddade från att deras data överlämnas till den amerikanska staten, till exempel i samband med brottsutredningar och underrättelsearbete. I förlängningen gäller det inte bara användare av Microsofts tjänster, utan även användare av tjänster från till exempel Apple, Google, Yahoo, Facebook och Twitter.

Microsofts chefsjurist Brad Smith opponerar sig mot beslutet:

– Den amerikanska regeringen kan inte tvinga amerikanska teknikföretag att lämna över deras kunders mejl om de lagras i datacenter i andra länder, säger han till Wall Street Journal.

Eftersom domstolsfallet handlar om data som lagras i Microsofts datacenter i Dublin på Irland så påverkas det också av irländska lagar och EU-lagar. Vad slutgiltiga utfallet kan komma att få en stor påverkan på amerikanska molnföretags möjligheter på den europeiska marknaden, inte minst på den svenska marknaden. Redan i dag är många potentiella kunder, kanske främst myndigheter, kommuner och andra offentliga organisationer, tveksamma till att lagra data hos utländska molnleverantörer. Domstolsutslaget i USA lär inte minska den oron.