Fibersystem i Bromma har allt sedan starten 2001 varit leverantör av avlyssningssäkra system för såväl Försvarsmakten som Polisen, ABB, Bombardier, Vattenfall och Saab.

Nu har företaget tecknat ett miljonavtal med FMV kring system som följer den så kallade rös-standarden (röjande signaler).

– Vi jobbar enbart med hårdvarukomponenter där skyddet består i en inkapsling av datorn där alla kabelanslutningar bygger på fiberanslutningar. Traditionella system avger elektromagnetisk strålning som går att avlyssna, säger Fibersystems säljchef Thomas Axaeus.

Han berättar att företagets datorer byggs av svenska underleverantörer och att man främst levererar dessa till kunder med extrema säkerhetsbehov.

– I dagsläget levererar vi inte datorer till den civila marknaden men tror att det borde finnas ett intresse även för banker och liknande företag.

De datorer som Fibersystem levererar till Gripenprojektet används för att hanterar information på marken.

– Man använder våra datorer för att hantera viss information när planen har landat och här har vi säkrat all infrastruktur inklusive lådor för skrivare, routrar och växlar som säkrats med fiberlänkar.

Fibersystem har även ett affärsområde kallat Industriell kommunikation som bygger på specialdesignade fiberoptiska kommunikationslänkar för samhällsviktiga installationer, exempelvis på kärnkraftverk.

Fakta

Traditionellt har kryptoapparater använts som signalskyddssystem för att skydda såväl text som trafik. När dessa kryptoapparater blev elektroniska, infördes tidigt ett krav på att dataläckage inte får förekomma.

Inom signalskyddsområdet infördes begreppet röjande signaler (rös) och mätmetoder togs fram för i första hand kryptoapparater.

Utvecklingen har gått mot att de flesta kryptoapparater i dag innehåller någon form av dator och att datoriserade kryptoapparater ingår i it-system med sammankopplade datorer.