För några år sedan var grön it extremt hypat. Företagen tävlade om gröna utmärkelser, virtualiserade datacenter, hantering av e-skräp och annat. Analys- och konsultföretag som Gartner, Cognizant och Forrester satsade hårt på hållbar it.

Idag arbetar företagen hårt för att effektivisera, men begreppet grön it är i stort sett helt bortglömt, säger Chris Mines, som är analytiker på Forrester. Orsaken till det minskande intresset är enligt honom mångfacetterat. Ett skäl är ekonomiska orsaker.

– Alla bryr sig om energfrågan när oljan kostar 150 dollar per fat. Ingen bryr sig när priset ligger runt 50 dollar, säger han till IDG News.

Trots att människan påverkar naturen mer än någonsin, så har det politiska klimatet kallnat när det gäller exempelvis åtgärder för att komma tillrätta med koldioxidutsläppen.

– Även om bevisen för klimatförändringar blir fler och antalet larm och uppmärksamheten ökar jämfört med för fem eller sex år sedan, så har de politiska mekanismerna frusit fast när det gäller politisk reglering för att tvinga fram åtgärder från företagens sida. säger Mines.

Även i Skandinavien och Australien har försök till tuffare regleringar runnit ut i sanden.

För it-cheferna blev grön it aldrig högprioriterat. Istället har de valt att minimera energikostnader, parallellt med att behålla upp- och svarstider, samt att satsa snabbare utveckling och införande.

– Detta är sådana nyckeltal som styr mål, bonusar, karriärutveckling och annat, säger Chris Mines.

Den amerikanska it-branschorganisationen Comptia avslutade sina gröna certifieringar den 31 december i fjol. Sedan introduktionen 2010 hade grön it enligt organisationen blivit inbäddat i företagens affärpsrocesser.

Men enligt Graeme Philipson, chefredaktör för The Green IT Review, visar hans egen forskning att de flesta organiasationer har svårigheter med, eller struntar helt i, grön it.

Kunderna bygger köpbeslut på Server X är mer energisnål än Server Y, enligt Mines.

– Detta ligger långt nere i prioriteringarna, liksom paketering och leverans, var materialet har köpts in och hur mycket spilllvatten som gick åt i tillverkningen, säger han.

Google, Facebook och Apple liksom andra jättar satsar hårt på energibesparingar i sina datacenter och på att effektivisera driften.

Google har exempelvis investerat i 15 förnyelsebara energiproducenter, samt visar intresse för både vind- och solbaserad energi. Sökmotorjätten har som mål att använda 100 procent förnyelsebar energi.

Apple ska köra sitt huvudkontor med hjälp av 100 procent förnelsebar energi och företaget satsar även på naturlig ventilation och stora solpaneler.

Socialt ansvarstagande blir samtidigt en masstrend, enligt KPMG, där tre fjärdedelar av 4 100 arbetar i den riktningen. Vidare så ökar intresset för att integrera hållbarhetsfrågor och finansiella resultat.

Det är målet för Global Reporting Initiative, som har skapat det mest använda regelverket för hållbarhetsredovisning.

Men bara 1,4 procent av de 500 största företagen på S&P 500-listan arbetar med integrerad ekonomisk och hållbarhetsmässig redovisning, enligt IRRC Institute

Några exempel är American Electric Power, Clorox, Dow Chemical, Eaton, Ingersoll Rand, Pfizer och Southwest Airlines.

I Europa har nyligen regler klubbats igenom som kräver att företag med mer än 500 anställda har personal arbetar med hållbarhetsfrågor, däribland miljö, sociala aspekter och ekonomisk påverkan.

Den vägen kan it-avdelningen spela en viktig roll i att tillhandahålla data och att skapa processer för att skapa sådana rapporter, enligt Chris Mines.

Fakta

Företag som vill arbeta med hållbar energis tenderar att vara ledda av vd-ar som är engagerade i miljöfrågor.

Hårdvarukunder har en stor makt när det gäller att uppmuntra leverantörerna att arbeta med exempelvis strömsnål hårdvara.

Det går också att arbeta på gräsrotsnivå för att exempelvis slänga ut gammal och energimässigt ohållbar teknik.

Det går också att förhandla med leverantörerna att de ska ta tillbaka gammal utrustning, exempelvis routrar, servrar och hårddiskar, för samt att be dem utbilda kunderna om hur ska återvinna sina mobiler.