De senaste åren har kraven på rapportering och uppföljning ökat drastiskt ute i skolorna. Så mycket att riksdagen i höstas fattade beslut om att dokumentationsbördan måste minska.

Beslutsstödsföretaget Hypergene har intervjuat 578 rektorer i konmmunala grund- och gymnasieskolor och en överväldigande majoritet av dem, 80 procent uppger att de lägger ner mer tid på rapportering och uppföljning än vad de gjorde för fem år sedan.

Men it-stödet har inte hängt med, bara 13 procent av rektorerna uppger att det är anpassat för deras arbetsuppgifter. Över hälften, 51 procent, av de tillfrågade rektorerna använder fem system eller mer visar undersökningen.

Den största vinsten med ett mer anpassat it-stöd som underlättar dokumentationsarbetet är enligt rektorerna att de skulle få mer tid för det pedagogiska uppdraget.