Nordunet, det nät som sammanbinder en rad nordiska universitet och superdatorer, är på gång med en stor satsning med målet att studenter, personal och forskare enklare ska kunna samarbeta över landsgränserna. Den molntjänst som nu är under utveckling går ut på att universiteten snabbare än hittills ska kunna starta egna nätverk för olika projekt där de kan dela och lagra information medan projektet pågår.

Nordunet har tecknat ett ramavtal med systemintegratören Ipnett vars vd Lars Glarborg säger att den nya molntjänsten kan innebära stora besparingar för universiteten genom den nya tjänsten beställa där det går att beställa och avsluta kapacitet och virtuella maskiner efter behov.

– I dag kostar det universiteten mycket tid och pengar när de ska köpa fysisk utrustning och serverkapacitet. Med den här lösningen får de enkelt tillgång till motsvarande tjänster i molnet.

Den nya molntjänsten kommer dock inte att innebära en centrering till gemensamma datahallar eftersom både lagring, backup och arkivering hanteras lokalt i varje land vilket säkrar att universiteten följer nationella riktlinjer för integritet och datalagring.

Nordunets nätverkschef Jørgen Quist säger i ett uttalande att det är upp till varje land att besluta hur det ska använda tjänsten och berättar att man valt en teknik som bygger på öppna standarder med stränga krav på säkerhet och flexibilitet.
Den tekniska plattformen består av nätverksutrustning från Juniper med komponenter från både EMC, IBM, Red Hat och Supermicro. Programmen bygger på öppna openstack-standarder med mjukvarudefinierade Juniper Contrail Software Defined Networking i centrum.