Kodcentrum är en avknoppning från Mattecentrum och målet är att fram till 2020 ha utbildat 200 000 elever i programmering. Sedan tidigare finns Spotify och statliga Vinnova med som sponsorer i projektet. Nu går även It-utbildingsföretaget Informator in som sponsor.

– Informator har funnits i 20 år och är en del av det system som gjort Sverige ledande inom it. Nu ser vi att vår vision håller på att krackelera för att det inte kommer in tillräckligt många unga människor i branschen, säger Emil Robertsson som är vd på Informator.

Hur mycket pengar sponsorskapet handlar om vill varken han eller Kodcentrums grundare Johan Wendt avslöja, men båda är noga med att påpeka att det handlar om ett långsiktigt samarbete.

Kodcentrum startade i våras och finns idag i Stockholm. Målet är att under hösten finnas i minst fem städer. Verksamheten bedrivs med hjälp av frivilliga som fungerar som lärare. Emil Robertsson hoppas via de personer Informator tidigare utbildat kunna hjälpa till att värva fler volontärer.