Som Computer Sweden rapporterade på tisdagen är det i vår dags för en ny statlig jätteupphandling. Statens servicecenter har fått regeringens uppdrag att handla upp ett nytt elektroniskt arkiv som ska betjäna hundratals myndigheter.

Den totala kostnaden för att digitalisera de statliga myndigheternas arkiv beräknas hamna på runt 500 miljoner kronor.

– Vi kommer inte att utveckla något själva utan vill upphandla en skalbar lösning, säger Cia Jarehov som är projektledare på Statens servicecenter.

Tanken med det nya arkivet är att det ska förbättra hanteringen av allmänna handlingar och fungera som en mellanlagringsplats innan Riksarkivet tar över ansvaret för att bevara handlingarna efter 20 år.

Enligt planen ska upphandlingen dra igång i slutet av februari efter att Statens Servicecenter inventerat marknaden. Intresset bland de leverantörer av arkivsystem Computer Sweden pratat med är stort.

– Vi följer det med stort intresse och det finns många leverantörer som är intresserade av att vara med på en sådan här upphandling, säger Erika Berggren som är försäljningsdirektör på Visma.

Visma är ett av de 15 företag som finns med i SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal för e-arkiv till kommuner. Erika Berggren tror att mycket av jobbet inför en statlig upphandling kan återanvändas där ifrån.

– Jag hoppas att de inte väljer bara en leverantörs lösning utan att de bibehåller valmöjlighet för kunden och konkurrenskraft mellan oss leverantörer. Att vi tävlar vi leverantörer gör att det blir bättre lösningar hela tiden, säger Erika Berggren.

Det kommunala ramavtalet beräknades vara värt en kvarts miljard när det togs fram för ett år sedan.

Erika Berggren tror inte att alla 15 leverantörer från den kommunala upphandlingen kommer att vara med i Statens Servicecenters upphandling när den drar igång.

– Jag tror att Statens Servicecenter kommer att kravställa på en mer detaljerad nivå än vad det var i ramavtalet. Då blir det tuffare som leverantör att uppfylla kraven.

Specifikationerna för det nya elektroniska arkivet ska tas fram tillsammans med Riksarkivet som redan tidigare haft regeringens uppdrag att ta fram specifikationer för ett digitalt arkiv. Regeringen har också redan gett i uppdrag åt Bolagsverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, länsstyrelserna i Stockholms och i Västernorrlands län, Post- och telestyrelsen samt Statens fastighetsverk att använda det nya arkivet från start.