Ramverk och bibliotek

Dumt att återuppfinna hjulet

Det är alltmer sällan som programmerare börjar från början i ett projekt.

Ramverk och bibliotek med färdiga lösningar används, vilket innebär att det är viktigt att förstå programmeringsgränssnitten (api) till dem.

Fortlöpande integration

Koden inlemmas kontinuerligt

Continous integration, som det heter på engelska, innebär att kod som checkas in till ett kodbibliotek (repository) ständigt inlemmas i applikationer som utvecklas.

Koden kompileras, analyseras, testas och du får snabbt veta om något behöver åtgärdas.

Programmeringsgränssnitt

Köp ett api

Programmerare använder allt oftare programmeringsgränssnitt (api:er) som mot betalning tillhandahålls av andra företag än deras egna. Data returneras efter anrop av dem i standardformat som Json.

Plattformstjänster

Anpassa standardvalen

I stället för att skapa egna webbplatser från grunden väljer många att hyra in sig på en molntjänst och anpassa standardvalen som erbjuds på den.

Ju mer man vill anpassa den färdiga lösningen, desto mer kunskap om programmering krävs det.

Webbläsare

Tekniken sprids till spelvärlden

Webbläsaren har blivit den naturliga miljön att köra applikationer i på klientdatorer. Och webbapplikationer packas allt oftare in i tunna skal för olika mobiloperativ.

Till och med spel utvecklas allt oftare med webbteknik.

Applikationscontainrar

Färdigpackade paket underlättar

Med verktyg som Docker går det att installera utan att behöva hålla reda på en massa detaljer. Applikationer med alla kringliggande mjukvaror, som olika bibliotek, finns färdigpackade i paket.

Infrastrukturtjänster

Ödsla inte tid på onödig konfigurering

Utvecklares behov av att hålla reda på hårdvara som servrar minskar tack vare infrastrukturtjänster. I stället för att konfigurera och administrera fysiska servrar kan man dra i gång infrastrukturtjänster i molnet.

Javascript

Klarar allt mer med hjälp av ramverk

En gång i tiden spottade webbservrar ur sig statisk html. Sedan listade någon ut att det går att göra dynamiska sidor som hämtar data från databaser. Men det krävdes html för designen, Javascript för viss interaktivitet, PHP eller liknande för affärslogik och annat, samt sql för databasanrop. Nu kan allt göras med Javascript, med hjälp av ramverk.

Till och med hur html ska genereras kan specificeras med Javascriptkod.

Marknadsplatser

Köp in det du inte klarar själv

Om du ska göra ett spel kan du hyra in en konstnärer som gör modeller och programmerare som skapar visuella effekter. Eller så kan du hitta någon marknadsplats där sådana tjänster erbjuds till låga priser. Det finns också marknadsplatser för specialiserad kod, i form av pluggar, tillägg och bibliotek.

Virtuella maskiner

Nya språk anpassas för ändamålet

Det blir allt mindre vanligt att skriva kod som är anpassad till en specifik hårdvara. Mycket kod som skrivs körs av virtuella maskiner som översätter den till instruktioner för olika typer av hårdvara. Kod skrivs till exempel för den virtuella Javamaskinen, CLR i Dotnet och för olika lösningar för Javascript. Nya språk konstrueras från början för att köras på existerande virtuella maskiner.

Sociala medier

Appar allt viktigare.

I dag konsumeras allt mer av innehållet på webben via sociala medier som Facebook. Det blir allt svårare att dra intresse till egna sajter. Det gör att det blir allt intressantare att utveckla applikationer som fungerar på till exempel Facebook eller Salesforce.

Administration

Molntjänster kräver nya verktyg

När resurser som virtuella servrar hyrs på molntjänster krävs det kunskaper och verktyg för att hantera dem.

Koddelning

Öppen kod även i stängda projekt

På Github, Sourceforge och andra sajter går det att dela på och vidareutveckla öppen kod. Det sättet att arbeta har blivit så vanligt att det används även i stängda projekt, fast i mindre skala.

Prestandaövervakning

Fler servrar ger tuffare flaskhalsar

I dag körs många applikationer på flera servrar. Det innebär att det blir svårare att upptäcka flaskhalsar i dem.

Det kan vara en databasserver någonstans som plötsligt börja sacka, eller någon kommunikationslänk som krånglar.

Det krävs moderna verktyg för att övervaka både moduler i applikationerna och kommunikationen.