Det är den offentliga sektorn som är dragloket i den svenska it-branschen i höst. Nu genomförs it-upphandlingar till ett värde av över en miljard kronor.

Bland annat håller både Stockholms stad och Göteborgs stad på att upphandla it-konsulttjänster och Försäkringskassan ska snart köra i gång sin megaupphandling av strategiska konsultpartner.

Mattias Malmqvist: "Som ett brev på posten."

Samtidigt pågår ett underliggande arbete inom sektorn med att digitalisera verksamheter och skapa nya tjänster för medborgarna.

Hettan inom offentlig sektor märktes inte minst när konsultbolagen rapporterade för sitt andra kvartal – flera talar om kraftig tillväxt inom det här området.

– Kommuner, landsting och stat har ett behov av att effektivisera. De har en lång väg att gå, men de jobbar hårt för att klara det. Det handlar om allt från att klara pensionsavgångarna till att möta kraven på medborgarnas behov av effektiva it-tjänster, säger Per Wallentin, vd på Knowit.

– Det här området har ökat under senaste året. Både om man ser till försäljningen och om man ser till hur stor andel det utgör av vår totala omsättning. Nu står offentlig sektor för 30 procent.

Mattias Malmqvist berättar mer om den kommande upphandlingshösten.

Mönstret går igen hos andra svenska it-konsulter.

Acando har under sommaren förvärvat Connecta och bildar en ny stor spelare på den svenska konsultmarknaden.

Sverigechefen för det sammanslagna bolaget, Christer Norrman, håller med om att det är bra drag inom den offentliga sektorn.

– Det är en het marknad, där det sker effektiviseringar, nya initiativ, sourcingstrategier och en genomgående digitalisering. Det gäller både hälso- och sjukvård och statliga verk och myndigheter.

– Vi fokuserar på de verksamhetsinriktade och it-strategiska utmaningarna. Där kommer den samlade kompetensen inom Acando och Connecta till sin rätt och dessutom får vi rätt ersättning då priserna där är mer marknadsmässiga än inom generell it-konsulting. Prisbilden är fortfarande inte bra, men acceptabel.

Christer Norrman exemplifierar med Försäkringskassans stora upphandling av strategiska it-konsulttjänster som en intressant upphandling för bolaget.

Just prisbilden anser Christer Norrman annars är ett problem med upphandlingarna inom offentlig sektor. Computer Sweden har tidigare uppmärksammat upphandlingar inom offentlig sektor där priserna varit rent absurda. Konsulttjänster har kostat enstaka kronor i timmen.

– Lagen om offentlig upphandling styr för mycket. Den innebär att det enklaste sättet att upphandla är att gå enbart på priset. Det är en nackdel, även för köparen, eftersom de får vad de betalar för.

Även Per Wallentin på Knowit tycker att prissättningen ställer till det.

– Prisdumpningen är ett stort problem, särskilt inom vissa delar av de offentliga upphandlingarna. Köparna måste gå på fler kriterier än pris och jobba med att öka antalet åtagandeupphandlingar, säger han.

– Men jag tycker man kan se tecken på att beställarorganisationerna inser detta.

Fem storaffärer på gång i höst:

1. Försäkringskassan.
Under hösten intensifierar myndigheten sin jakt på strategiska it-konsultpartner. Det handlar om ett megaavtal där en eller ett fåtal stora leverantörer får leverera tjänster för 300 miljoner kronor – per år.

2. Västra Götalandsregionen.
47 000 pc-arbetsplatser som tjänst ska upphandlas. Avtalet ska tecknas på upp till sex år och värdet ligger i häraden 500 miljoner kronor.

3. Göteborgs stad.
Upphandlar it-konsulttjänster. Ramavtalet som sträcker sig upp till fyra år har ett värde på omkring 400 miljoner kronor.

4. CSN.
Upphandlar stordatordrift, serverdrift och arbetsplatser. Totalt värde omkring 180 miljoner kronor över fem år.

5. Stockholms stad.
Tecknade flera stora ramavtal redan i våras, men ska nu teckna ramavtal för it-konsulttjänster. Avtalstiden är upp till fyra år och värdet omkring 100 miljoner kronor.