– Ingenting är gratis. Användarna får betala, fast via skattesedeln, säger Björn Berg, informationsansvarig på Telia Sonera.

Tongångarna är lika bistra hos konkurrenten Tele2.

– På det här sättet får användarna betala för uppkoppling två gånger, säger Oliver Carrá, presschef på Tele2.

Det var på onsdagen som Socialdemokraterna gick ut och krävde att landets kommuner ska få rätt bygga ut gratis wi-fi-nät på gator, torg och parker i hela landet.

Partiet vill i ett första steg dra igång en snabbutredning för att klarlägga rättsläget för publika kommunala gratisnät. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har slagit fast att skattefinansierade gratisnät som konkurrerar med de vanliga mobilnäten kan strida mot konkurrenslagstiftningen.

Men Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg säger till Svd att han inte tror att någon mobiloperatör kommer att slås ut från marknaden på grund av gratis wi-fi på gator och torg och andra offentliga miljöer.

Se mer: Sveriges elever får gratis wi-fi

Från mobiloperatörerna får förslaget inte oväntat kalla handen.

Det finns ju redan möjligheter till uppkoppling via mobilnäten på i stort sett alla gator och torg som också skulle få skattefinansierad wi-fi, konstaterar Oliver Carrá, på Tele2.

– Svenska skattebetalare skulle få betala två gånger. Först till operatörerna, och sedan en gång till för wifi via skattesedeln, säger han.

Han tycker det är utmärkt om politikerna vill satsa skattepengar på förbättrad uppkoppling för medborgarna, men då bör pengarna läggas på exempelvis regelförenklingar som underlättar ytterligare nätutbyggnad.

Björn Berg på Teliasonera säger att wi-fi är en viktig komponent för att avlasta 4g-näten på platser där många människor rör sig. Teliasonera har själv över 4 000 publika wi-fi-surfzoner runt om i landet, påpekar han.

Men det är omöjligt för kommersiellt företags nät att konkurera med skattefinansierade gratisnät.

– Vi vill gärna att Konkurrensverket prövar hur det här förslaget stämmer överens med konkurrenslagstiftningen. Vi investerar fem miljarder per år i nät i hela Sverige och måste veta vilka villkor som gäller, säger Björn Berg.

Vill politikerna satsa skattepengar på nätutbyggnad bör pengarna användas i glesbygd där kommersiella aktörer inte byggt ut, anser han.

Se mer: Europol varnar för öppna wi-fi-nät