Kalifornien har röstat igenom den nya lagen, enligt vilken alla smarttelefoner och persondatorer ska ha en knapp som gör dem oanvändbara.

Den nya lagen undertecknades under måndagen och avser mobiler som tillverkas och säljs i delstaten efter den 1 juli 2015.

Även om lagen inte gäller utanför delstaten, så förväntas de nya dödsknapparna att börja installeras i mobiltelefoner i såväl andra delar av USA som i hela världen.

Den nya lagen kräver ett system som om det utlöses av en auktoriserad användare ska låsa mobilen eller plattan och göra den oanvändbar. Knappen eller funktionen måste finnas installerad, men ska kunna avaktiveras av användarna och måste klara försök att exempelvis ominstallera ett operativsystem.

Polisen ska också kunna använda lagen för att stänga av mobiltjänster i situationer som kräver domstolsorder, exempelvis vid risk för dödsfall eller allvarlig kroppsskada.

Lagen preciserar inte hur systemet ska låsa telefonen utan varje leverantör kan utveckla sitt eget system. Apple har exempelvis utvecklat ett aktivitetslås i operativsystemet IOS 7, som möter lagens krav. Både Google och Microsoft introducerar liknande funktioner i kommande versioner av sina mobiloperativsystem.

I juni godkände delstaten Minnesota en liknande lag, som dock inte kräver att knappen ska vara aktiverad som standard.