– Gratis wi-fi i stadskärnor är säkert trevligt. Men den stora samhällsekonomiska nyttan ligger i att erbjuda gratis internet via 3g och 4g överallt. Ju mer allmänt tillgängligt internet är, desto större samhällsekonomisk effekt får det, säger Klarnas vd och grundare Sebastian Siemiatkowski till Computer Sweden.

Klarnachefens utspel kommer efter att Socialdemokraterna i förra veckan gick ut och krävde att landets kommuner ska få rätt att bygga ut gratis wi-fi på gator och torg i stadskärnorna.

Förslaget fick de svenska mobiloperatörerna att se rött. De menade att mobilnäten ger redan internetaccess i de flesta tätorter och att gratisnäten skulle innebära att användarna betalar för nätaccessen två gånger; först till operatörerna och sedan en gång till via skattsedeln. Operatörerna ansåg också att hela tanken på skattefinansierade nät sannolikt strider mot konkurrenslagen.

Men Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski har en helt annan syn på saken. Han vill gå mycket längre än det socialdemokratiska förslaget och tycker att även internetaccess via mobilnäten borde skattefinansieras och erbjudas gratis till medborgarna.

– Skulle internet finnas fritt tillgängligt hela tiden för vanliga användare så skulle det få mycket stora och positiva samhällsekonomiska effekter, det är min fasta övertygelse.

Se även: Operatörerna rasar mot skattefinansierad wi-fi

Han ser gratis internet via mobilnäten som en logisk fortsättning på tidigare framgångsrika offentligt finansierade it-satsningar som hem-pc-reformen på 90-talet och bredbandssatsningen i början av 2000-talet.

– Medellösa ambitiösa ungdomar som jag själv fick tillgång datorer långt tidigare än i andra länder. E-handel och it-mognad har alltid legat före i Sverige som en konsekvens av den höga tillgängligheten och den kunskapsnivå som de här satsningarna gav upphov till, säger Sebastian Siemiatkowski.

Han säger att han diskuterat sitt förslag med politiker han träffat och tycker att han fått en rätt positiv respons från både höger och vänster.

– Men samtidigt, den förändring jag föreslår är ganska radikal. Dels för att vi redan har operatörer som tjänar pengar på den här verksamheten, något som vi valt att acceptera. När någon kommer med förslag som på ett radikalt sätt förändrar hur de här strukturerna ser ut i dag... folk blir naturligtvis lite konfunderade, säger han.

Men hela tanken med gratis internet i mobilnäten är egentligen inte så omstörtande som den först låter, anser Sebastian Siemiatkowski.

– Vi ser ju redan hur kostnaden för att anslutna sig till internet trådlöst har gått ner kraftigt under de senaste åren. Jag är helt övertygad om att alla maskiner och prylar runt oss i framtiden kommer att vara uppkopplade hela tiden. Men för att det ska kunna hända, så måste kostnaden för själva uppkopplingen gå ner mot noll.

Därför kommer det i alla händelser att bli i det närmaste gratis att vara mobilt internetuppkopplad i framtiden. Och detta kommer i sin tur leda till att nya företag startas som förstår den här utvecklingen och att hela samhället utvecklas i nya riktningar, menar Sebastian Siemiatkowski.

– Själva grunden för mitt förslag om gratis eller skattefinansierad mobil access innebär egentligen bara att man snabbar på den här utvecklingen i just Sverige och därmed skapar en konkurrensfördel. Ytterst handlar det om att säkerställa att så många som möjligt av framtidens Klarna och Spotify hamnar i Sverige.