För tredje gången har företaget Funka tittat på riksdagspartiernas tillgänglighet på webben under ett valår. Och resultatet är nedslående. Det stickprov av tio test som gjorts pekar på stora brister. De partier som har bäst tillgänglighet, Folkpartiet och Socialdemokraterna, klarar 55 procent av dem medan Sverigedemokraterna som är sämst bara klarar 20 procent.

Så funktionella är sajterna:


Klicka på tabellen för större version!


Klicka på tabellen för större version!

De stora partierna med större resurser är inte heller automatiskt bättre på tillgänglighet än de mindre. I stället är det enligt Funka tydligt att de stora partierna satsat på modern design utan att samtidigt se till att resultatet verkligen blir tillgängligt för alla.

– Sedan förra valet har vi sett en generell trend att de flesta lanserat nya webbplatser med den senaste tekniken och nya versioner av publiceringssystem och ur vårt perspektiv är de moderna systemen bättre än de äldre. Men samtidigt har ju många satsat på ökad interaktivitet, bildspel och annat och där har kunskapen om att det inte fungerar för alla användare inte riktigt hängt med, säger Susanna Laurin, vd på Funka.

Folkpartiet fick bäst resultat tillsammans med Socialdemokraterna.

Läs mer: De har flest it-folk på riksdagslistorna


Socialdemokraterna fick bäst resultat tillsammans med Folkpartiet.

Ett vanligt fel på sajterna är dåliga kontraster på texter – rentav så dåliga så att det är svårt för användare med normal syn att ta till sig informationen.

– För många är det också svårt att ta till sig information utan att få texten uppläst och det finns ingen möjlighet i världen att läsa en text som är ett foto. Och vi pratar om ganska stora målgrupper – 4-5 procent har läs- och skrivsvårigheter och sedan är det också många invandrare som har svårt att ta till sig språket om de inte får det uppläst.

Susanna Laurin tycker att det varit förvånansvärt tyst om de här frågorna inför det här valet men det finns hopp inför nästa val. Före sommaren röstade nämligen riksdagen igenom en lagändring som innebär att brister i tillgängligheten räknas som diskriminering från nästa år. Och redan nu finns en del ljuspunkter. Trenden med responsiva sajter som gör att innehållet anpassas till olika skärmar gör att det fungerar bättre att förstora. En del sajter använder också film mer än tidigare och det är till hjälp för en del användare – allra bäst är om filmerna också är textade.

– Jag är ju rätt luttrad efter många år men det händer rätt mycket nu. Lagändringen är en del men det kommer också flera initiativ på EU-nivå. Bland annat kommer det att ställas krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar och det tvingar leverantörerna att lära sig, säger hon.


Sverigedemokraterna fick lägst betyg av Funka.

Vad tycker du om att återigen konstatera att partierna inte klarar tillgänglighetskraven?

– Jag tycker det är lite synd att det känns som om vi tjatar – det hade varit mycket roligare att säga att det blivit en stor förbättring. Men jag hoppas på en stor förändring till nästa val. Det finns mycket som talar för det.