JO tar återigen Transportstyrelsen i örat för att myndigheten inte klarar av att hantera längre adresser när den skickar ut inbetalningskort. Flera personer har anmält till JO att de fått krav på obetald fordonsskatt och trängselskatt utan att först ha fått något inbetalningskort från Transportstyrelsen.

Orsaken är att myndighetens system för att hantera fordonsskatt respektive trängselskatt inte klarar av adresser längre än 28 respektive 30 tecken och problemen har drabbat till exempel personer med c/o adresser. När breven kommit i retur till Transportstyrelsen har adresserna markerats som ogiltiga.

Det är inte första gången JO kritiserar Transportstyrelsen för problemet. Redan för ett år sedan förekom liknande kritik och Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Widlert konstaterar i ett brev till JO att myndighetens datorsystem behöver uppdateras för att kunna skriva ut längre adresser. Den uppdateringen har enligt honom dock varit så komplicerad att den inte kunnat genomföras ännu. I stället har Transportstyrelsen tvingats införa manuella rutiner för att inte fel personer ska hamna hos kronofogden.