– Vi ska granska om staten bidrar till omställningen till digitalradio på ett sätt som är samhällsekonomiskt effektivt och som tillgodoser medborgarnas behov, säger riksrevisor Margaretha Åberg i ett uttalande.

I den förstudie som gjorts har myndigheten hittat tecken på att olika alternativ inte är tillräckligt belysta och att konsekvenserna för samhället och medborgarna inte är klarlagda.

Läs mer: Grattis, radiolyssnare - ni är överkörda

Det var i en proposition förra året som regeringen lyfte digitalfrågan och utsåg en branschsamordnare med uppdraget att ta fram en plan för övergången till digitalradio med tekniken dab+. Ambitionen är att fm-nätet ska släckas 2022 och samordnaren ska presentera sin plan senast 30 november.

Därefter behöver riksdagen ta ställning till släckningen. Riksrevisionens granskning syftar också till att bidra till att riksdagen får ett underlag som belyser konsekvenser av och alternativ till att släcka fm-nätet.

– Den planerade nedsläckningen kommer att kosta hundratals miljoner kronor och frågan är om det är rätt satsade pengar, säger projektledare Philippe Jolly som är revisionsdirektör vid Riksrevisionen, till Sveriges Radio.

Frågan är bland annat om Sveriges Radio ska satsa stora pengar för att hjälpa reklamradiobolagen MTG och SBS med ett nytt digitalnät.

– Vi kommer att föra den diskussionen om det är Sveriges Radios sak att finansiera ett nät för de kommersiella aktörerna.

Dessutom ska myndigheten titta på om det verkligen är digitalradio som behövs i en tid när allt fler konsumerar radio via internet och i mobiler.

– Vi vill titta på medborgarnas behov, finns det en risk att vi bygger in oss i en struktur som inte är efterfrågad och behövd det får vår utredning visa, säger Philippe Jolly till SR.

Riksrevisionens granskning ska vara klar i mars 2015.