Nu vill it-bolagen ta hand om din hälsa. Kampen är redan i gång. I nästa version av Apples operativsystem IOS är en av de stora nyheterna en hälsoapp med det bakomliggande ramverket Healthkit för att samla personliga data och i nästa steg kunna föra ut det till vården. Googles motdrag kallas Google Fit. Det går också intensiva rykten om att Amazon förbereder en liknande satsning.

Vid sidan av jättarna bubblar det också i startupvärlden där idéer för digital hälsa poppar upp som svampar ur jorden.

Och investerarna följer efter – i Silicon Valley ökade investeringarna med 39 procent mellan 2012 och 2013 då de landade på 1,9 miljarder dollar. Intresset har sin förklaring – hälsosektorn är gigantisk. Det handlar inte bara om sjukvården, vars andel av BNP skenar i de flesta länder, utan också om vad vi personligen är beredda att läggapå vår hälsa. Tillsammans skapar det starka incitament till smarta sätt att förebygga ohälsa och få fram bra metoder för egenvård.

Nyligen arrangerades Digital Health Days på Stockholmsmässan för andra året i rad. Här möttes investerare, entusiastiska startupentreprenörer, bransch och vårdprofession. Medan jättarna skapar infrastrukturen – med mobiler, plattor, Google Glass, smartaarmbandsur och vägar att föra in data i vården – försöker de små entreprenörerna skapa innehållet.

Idéerna är många och har kommit olika långt. Det är terapiövningar i mobilen, skanning av våra rörelsemönster för fysioterapueter, metoder att lära oss äta i rätt takt och lagom, hjälp för dementa, rörelsesensorer kopplade till trygghetslarm och hjälp för astmatiker att se hur de ska må de närmaste dagarna genom att koppla andningsproblem, avgasstatistik och pollenprognoser.

Entusiasmen är påtaglig och det nätverkas och knyts kontakter för fullt.

– Det är en fantastisk startupscen där kreativiteten från spelbransch och musikbransch samlats, säger Ylva Hultman från Stockholm Business Region Development som försöker föra samman investerare och entreprenörer.

Fakta

  • Digital hälsa är ett vitt begrepp. Den amerikanske hjärtläkaren Eric Topol har beskrivit det som när digital teknik, sociala medier, mobil uppkoppling, snabbare bredband och ökad kapacitet kopplas ihop med trådlösa sensorer, genomik – studiet av arvsmassa, bilder och hälsoinformationssystem för att på ett kreativt sätt slå sönder hur vi ser på medicin i dag. Digital hälsa vänder sig både till oss som konsumenter och till vården. Det kan exempelvis handla om att vi som individer håller koll på våra värden – blodtryck, hjärtfrekvens, syresättning i blodet och så vidare.
  • M-hälsa är lösningar där våra smarta mobiler är grundverktyget.
  • E-hälsa ligger nära begreppet digital hälsa men har oftast vården som utgångspunkt. I Sveriges nationella strategi för e-hälsa talas om att individen ska erbjudas tillgång till sin dokumentation, få kvalitetssäkrad information och erbjudas interaktiva e-tjänster medan vården ska ha tillgång till samverkande elektroniska beslutsstöd och till strukturerad information.