Ekonomistyrningsverkets upphandling av ramavtal för ekonomisystem åt myndigheter har under lång tid varit kritiserad för att allt för enögt favorisera nederländska Unit 4 Agresso och företagets ekonomisystem.

Efter att danska KMD i somras kastade in handduken och sa upp sin del av ramavtalet om ekonomisystem med Ekonomistyrningsverket, ESV, är Agresso återigen ensam ramavtalsleverantör för svenska myndigheter på området.

ESV har genom åren haft stora svårigheter att få fler leverantörer att intressera sig för att vara med i ramavtalen. I den senaste rundan som resulterade i ett avtal 2012 fanns till slut ytterligare en leverantör med. Danska KMD hade planer på att ta sig in på den svenska marknaden med samma system som företaget framgångsrikt sålt till bland andra danska kommuner.

Men den svenska marknaden var inte mottaglig. KMD har endast fått en mindre myndighet, den nyetablerade Stockholms konstnärliga högskola, att nappa på sitt erbjudande, samtidigt har företaget fått samma ägare som konkurrenten Unit 4 Agresso.

Även jättar som Microsoft och SAP säger sig inte heller kunna hitta ekonomi i att satsa på att ta sig in på marknaden för att konkurrera med Agresso.

SAP:s Sverigechef Anders Schyllert tycker inte att det är konstigt att så få vill vara med och slåss om ramavtalet.

– Det finns ett enkelt svar och det är att upphandlingsunderlaget är så oerhört tillrättalagt för Agresso att det är slöseri med tid och pengar för oss att svara på underlaget, säger han.

Enligt Anders Schyllert borde svensk offentlig sektor varit en intressant kund för SAP på samma sätt som företaget har myndighetskunder i andra länder runt om i världen.

– Svensk förvaltning och Agresso har ju mer eller mindre vuxit ihop. Det finns ju många andra aktörer men det är ingen annan än Agresso som säljer, säger Anders Schyllert.

Enligt honom är myndigheterna inte beredda att ändra sitt sätt att arbeta, och de krav som sätts i upphandlingarna är så specifika att bara Agresso kan uppfylla dem.

– Vi anpassar systemet efter hur marknaden utvecklar sig. Svenska myndigheter väljer att inte öppna för innovation och ta in allt det nya. Som jag läser underlaget är man inte intresserad av det. Man vill att det ska vara som i dag, säger Anders Schyllert.

Han har genom åren haft en dialog med ESV om vad som krävs för att SAP ska vara intresserade av att vara med i ett ramavtal.

– Vi har sagt samma sak år ut och år in med en dåres envishet, men vi ser ju hur underlaget ser ut nu igen. Det har inte hänt något, säger han.

Även Microsoft tycker att det är lönlöst att vara med i ESV:s upphandling av ekonomisystem trots att marknaden skulle vara intressant för Microsoft

– Vi har flera gånger försökt ta oss in på marknaden för offentlig sektor tillsammans med olika partner, men de krav som ställs gör att det blir oerhört dyrt att ens lämna in en offert. När det handlar om en ramavtalsförhandling är man inte ens garanterad en affär och vi har inte kunnat hitta en partner som är villig att ta den risken med oss, säger Marie Ygge som arbetar med offentlig sektor på Microsoft.

Fakta

  • Unit 4 Agresso i Sverige har drygt 1 100 kunder varav hälften finns inom den offentliga sektorn.
  • Bolagets svenska del omsatte förra året 571 miljoner kronor.
  • Det nederländska moderbolaget omsatte under samma tid 490 miljoner euro.
  • I Sverige har bolaget cirka 500 anställda.