Den trygga tiden som Svensk Bilprovning är över. Nu konkurrerar Besikta på marknadens villkor där allt fler aktörer etablerar sig inom bilbesiktningar.

För att möta konkurrensen inför Besikta ett molnbaserat affärs- och beslutsstödsystem, där företaget kör allting centralt i en Azure-miljö. Projektet, som innebär ett ryggradsbyte på it-sidan, har pågått sedan i våras.

Sjösättningen av det nya systemet sker i höst med en successiv övergång till det nya systemet helt och hållet som ska ske vid årsskiftet, med beslutsstöd och affärssystem i molnet.

Hela it-strategin bygger på att lägga så stor del som möjligt i molnet, med en tonvikt på molntjänster från Microsofts plattform Azure.

– För att stå oss i konkurrensen när allt fler aktörer etablerar sig inom bilprovning måste Besikta bli bättre på att matcha tillgång med efterfrågan, säger företagets it-chef Mattias Nordgren.

Företaget växlar samtidigt till en enhetligare uppsättning affärssystem, med Dynamics Nav och Microsofts kundvårdslösning CRM. Ovanpå detta läggs beslutsstödslösningen i Azure.

– Beslutsstödet bygger på ett SQL-baserat informationslager, varifrån vi kan hämta kuber, rapporter och data för Excel-analyser, säger Mattias Nordgren.

Systemet hanterar även data från de gamla affärssystemen från Bilprovningstiden, som är på väg att fasas ut. Allt är byggt med Microsoft-teknik, för att få högsta möjliga grad av enhetlighet.

Användningsområdena är framför allt finansiella analyser, med uppföljning av produktionen, exempelvis att historiskt jämföra volymförändringar och växlingar mellan stationer, geografiskt och över tiden, med olika typer av nyckeltal. Verktyget kan också användas för att få koll på bokningsläget och att jämföra tillgängligheter.

– Vi kommer att kunna göra förfinade analyser av produktionsläget och även få en bättre ekonomisk uppföljning med resultaträkning över flera dimensioner. Detta gör att vi har bättre möjligheter att förstå vad som sker och löpande göra anpassningar både vad gäller produktion och marknad, säger Mattias Nordgren.

Det gamla beslutsstödsverktyget, Cognos BI har försvunnit, men används fortfarande för uppföljning budget och prognos. Det nya beslutsstödet bygger på Microsofts rapportverktyg Reporting Services, samtidigt som en stor del av de skräddarsydda analyserna sker i Excel.

– Exempelvis så kan det användas för nedborrningar i data som inte är definierade tidigare.

Expertanvändare kan även köra mer avancerade analyser och rapporter med Power Pivot och Powerview. Besikta tittar även på Office 365 och har kopplat till Sharepoint för dem som är sällananvändare eller bara behöver tillgång till begränsade mängder data.

I dag körs inte Power BI men på sikt blir även Microsofts beslutsstöd intressant.

– Det finns begränsningar avseende rättigheter, exempelvis på kuber, per användare och grupper. Det är inte riktigt på plats, men vi tittar närmare på det och jag är övertygad om att vi kommer att använda systemet.

Känns det inte osäkert att köra allt i molnet?

– Nej, faktiskt är det tryggare än att köra alla servrar själv. När belastningen ökar kan vi skala upp utan att behöva göra tunga investeringar för att klara topparna, även om vi kör egen serverhall i virtualiserad form, så betalar vi bara för vad vi utnyttjar.

Fakta

Förra året delades AB Svensk Bilprovnings stationsnät upp i tre delar i fjol. Det sydvästra nätet togs över av Svensk Bilprovnings minoritetsägare, ett antal fordonsrelaterade branschföreningar och trafikförsäkringsbolag. Verksamheten drivs dock av investmentbolaget Volati som har option på att köpa verksamheten 2015. Besikta har 56 stationer, 500 anställda och cirka en halv miljard kronor i omsättning.

Enfo Pointer bygger det nya beslutsstödsverktyget, där Microsoft är mjukvarupartner och CGI bygger grundsystemet och affärssystemet.
Antalet användare ligger på 50-60, både inom funktioner som ekonomi, marknadsföring och för den operativa styrningen. 
Allt ligger i Microsofts molnplattform Azure, undantaget ett fåtal servrar för ip-hantering och den nuvarande utvecklingsmiljön, men på sikt är tanken att samtliga servrar körs i molnet