Framtidens Ericsson ska räddas i en hall med anor från en svunnen epok. På adressen Datalinjen 3 i Linköping byggdes tidigare mobiltelefoner. Nu håller den gamla fabriken på att omvandlas till datahall för Ericssons utvecklare världen över. Tillsammans med en hall i Montreal i Kanada och en i Rosersberg utanför Stockholm ska den gamla telefonfabriken rymma all teknik som behövs för att Ericssons 25 000 utvecklare ska klara sig i kampen mot värsta konkurrenten Huawei.

Målet är att vara ledande leverantör också när nästa generations mobilnät börjar rullas ut någon gång 2020. Hallen i Linköping är första steget när Ericsson bygger sitt eget privata moln och det är här som de standardiserade sätten att arbeta tas fram. Tanken är att all utrustning Ericsson jobbar med ska finnas tillgänglig online för företagets utvecklare runt om i världen.

När Computer Sweden är på besök i lokalerna pågår de sista jobben för att konvertera den gamla fabriken till en modern datahall. Golven har fått förstärkning för att klara av att hålla allt kablage uppe och ett system med fjärrkyla från det lokala fjärrvärmeverket har monterats in. Via svarta rör i taket hämtas sjugradigt vatten in som med överskottsvärmen från utrustningen i hallen värms till 14 grader. På en stor betongplatta utanför byggs extra kraftverk som ska kunna hålla anläggningen igång vid ett eventuellt strömavbrott och kommunen bygger en ny kraftstation för att klara elförsörjningen.

Globalt blir lokalt

Marie Sollén Gistrand, ansvarig för hårdvara och it-miljö på Ericsson i Linköping, jobbar för fullt med att se till att utrustning från 50 platser runt om i världen där hårdvara för utveckling och test funnits nu samlas in. Trots det tycker hon inte att det är att få hårdvaran på plats som är utmaningen i projektet.

– Utmaningen är att gå från den här lokala organisationen till den globala. Det handlar mycket om att bygga relationer med människor på ett annat sätt när det sitter utvecklare i Kina och ett team här i Linköping som ska serva dem, säger hon.

Datahallarna är ett viktigt led i att effektivisera företagets produktutveckling. Samtidigt som företaget centraliserar sina testmiljöer går också fler av produkterna mot en gemensam plattform och mer generisk hårdvara.

– Vi går mer mot mer molnbaserade lösningar där vi kan lägga fler typer av applikationer på samma hårdvara, säger Marie Sollén Gistrand.

Trots att hårdvaran blir mer och mer standardiserad så ställer telekomutrustningen speciella krav, bland annat på att matas med 48 V likström. I de nya hallarna kan hela mobilnät byggas upp och testköras. Men för att inte störa omgivande kommersiella nät skickas radiosignalerna i koaxialkabel i stället för genom luften.

Marie Sollén Gistrand och hennes team lägger mycket jobb på att all styrning och kraftmatning ska fungera likadant i alla tre hallar för att skapa en effektivare it-miljö som enkelt kan skalas upp och ned i olika moduler. Samtidigt som den fysiska utvecklingsmiljön standardiseras för att bli mer flexibel så ställs samma krav på företagets utvecklare. 

Boka med ett klick

– Vi inför agila arbetsmetoder för mjukvaruutveckling just nu som går ut på att man ska kunna vara mer flexibel. Det här stödet behöver de för att kunna jobba så och för att kunna optimera produktflödet, säger Ulrika Unell som är platschef på Ericsson i Linköping.

Det betyder enligt henne att utvecklingsingenjörer från olika delar av världen snabbt kan ge sig in i nya projekt och att Ericsson på det sättet snabbare och mer effektivt kan ta fram nya produkter.

– Förut, om du satt någonstans ute i världen var du först tvungen att köpa utrustningen och ladda in din mjukvara. Nu kommer du att kunna boka all utrusting med ett klick. Det innebär också att varje utvecklare kan bredda sig så att olika utvecklingscenter kan utveckla fler saker, säger Ulrika Unell.

För att det ska fungera krävs fortfarande en hel del handpåläggning i datahallarna för att konfigurera olika testmiljöer. I dag jobbar ungefär 200 personer med projektet i Linköping.

Fakta

Prislappen för Ericssons tre nya datacenter hamnar på 7 miljarder kronor. Det kan jämföras med företagets forskningsbudget som ligger på 32 miljarder kronor.

De tre hallarna ska ligga i Linköping, Rosersberg och Montreal och de kommer att färdigställas i den ordningen.

Hallarnas totala yta är 120 000 kvadratmeter vilket ungefär motsvarar 14 fotbollsplaner.