Operatören Bahnhof, med vd Jon Karlung i spetsen, fortsätter sitt korståg mot de svenska kraven på att alla teleoperatörer ska lagra data om sina användares surf- och telefonvanor. Efter att EU-direktivet som den svenska lagen bygger på i våras dömts ut av EU-domstolen hoppades han och flera andra operatörer slippa lagra potentiellt integritetskränkande information om sina kunder. Men efter en snabbutredning har den svenska regeringen kommit fram till att den svenska lagen fortfarande håller.

– Nu finns det ingen annan framkomlig väg, vi måste vända oss till EU-kommissionen, säger Jon Karlung.

Han har tidigare vänt sig till Post och Telestyrelsen men är inte nöjd med svaren därifrån, som han anser sakna sakargument. Att vänta på den utredning som just nu görs på regeringens uppdrag är heller inte ett alternativ för Bahnhof.

– Jag ser den utredningen som ett beställningsjobb, säger Jon Karlung.

Nu hoppas han att EU-kommissionen ska förelägga Sverige om att ändra datalagringsdirektivet så att lagring av data bara ska ske när det finns en aktiv brottsmisstanke mot någon.

– Principen måste bygga på att det finns någon misstänkt och inte på massövervakning, säger Jon Karlung.

Med på anmälan finns även 5 juli-stiftelsen.