Att lära barn koda i skolan har inte hamnat så högt på den it-politiska dagordningen i Sverige. Än. Men om man tittar utanför gränserna är det mycket på gång. Storbritannien går i bräschen och är först i världen med att lägga in programmering i schemat. Redan när de är mellan fem och sju år ska de enligt den nya läroplanen för dataundervisning bland annat lära sig förstå vad algoritmer är, genom att exempelvis bryta ner stegen i sina morgonrutiner, lära sig skapa enkla program och utveckla sin förmåga att resonera logiskt.

Läs mer: Här knackar barnen kod på skoltid.

Mellan sju och elva års ålder ska de lära sig skapa program som har speciella syften, lära sig hur de ska använda olika internettjönster och verktyg för att samla, analysera och presentera data och information. Mellan elva och 14 års ålder ska de använda minst två programspråk, varav ett textbaserat, för att skapa egna program. De ska också arbeta med binära tal och studera hur hårdvara och mjukvara fungerar tillsammans.

Även Finland, som ofta framhålls som en förebild i skolsammanhang, satsar på att lära barn koda. Där blir nu programmering en del av matematikundervisning från första klass. Om två år ska den nya läroplanen börja gälla.

I båda länderna rapporteras dock en viss oro för hur lärarkåren ska hinna vidareutbildas. I samband med att den brittiska regeringen satsat på olika träningsprogram för utbildning har it-jättar som Google och Microsoft kommit in på scenen. Det har i sin tur lett till debatter om privata företags inblandning och frågor kring övervakning och nätintegritet har kommit upp i debatten.

I Sverige är läraren Karin Nygårds en av dem som driver frågan om att lära barn koda i skolan. I en intervju med Computer Sweden pekade hon på hur viktigt det är att eleverna förstår världen omkring sig.

– Vi lever i ett digitalt samhälle och gör mycket på nätet. Vi i skolan ägnar oss ju mycket åt att ge barnen i de lägre åldrarna olika förklaringsmodeller för att förstå hur världen fungerar. Vi lär dem trafikregler och att känna igen vitsippor – sätter ord på det som finns omkring dem. Då måste vi också lära dem att förstå den digitala världen.