I takt med mobilsamtalen minskar i mobilnäten, blir mobildata en allt viktigare intäktskälla för operatörerna. Men det är mycket stora skillnader i hur väl operatörerna lyckats att generera intäkter ur mobildataboomen. Det visar beräkningar som Computer Sweden gjort med Post- och telestyrelsens marknadsstatistik som grund.

Förra året drog de svenska mobiloperatörerna totalt in över 8 miljarder kronor på mobildata i sina nät. Att den särklassigt största operatören Teliasonera plockade hem nästan hälften av den samlade intäktskakan – 3,6 miljarder kronor – är inte överraskande.

Betydligt mer oväntat är att Teliasonera samtidigt är den operatör som skyfflar absolut minst mängd mobildata genom sitt nät – bara drygt 42 000 terabyte under 2013, enligt PTS marknadsstatistik. Telenor skyfflade mer än dubbelt så mycket mobildata – drygt 100 000 terabyte – genom sitt mobilnät. Tele2 och Tre fraktade båda drygt 60 000 terabyte var.

Den låga mängden mobildata gör att Teliasonera hamnar i en klass för sig med en intäkt på 85 kronor per gigabyte. Mer än dubbelt så mycket som tvåan på listan Tele2 som håvade in 32 kronor per gigabyte mobildata som skyfflas genom deras mobilnät. Därefter kommer Tre som fick in 20 kronor per gigabyte.

Sist kommer den operatör som skyfflade mest mobildata. Telenors intäkt per gigabyte mobildata stannade på bara 12 kronor.

En möjlig förklaring till de stora skillnaderna ligger i operatörernas paketering av mobiltjänsterna. Flertalet kunder av mobilsurf och mobilt bredband köper abonnemang elller mobildatapaket för ett fast månadspris, exempelvis 10 gigabyte data för 200 kr. Men de allra flesta använder inte upp hela datamängden. Telias höga intäkt kan bero på att deras kunder använder en mindre del av sina datapaket än mobilkunderna hos övriga operatörer.

Nicholas Rundbom, presstalesman på Teliasonera, har ytterligare en förklaring till varför hans företag skyfflar mindre mängder mobildata än övriga operatörer. Han säger att Teliasonera riktar in sig på att erbjuda kunden flera olika typer av bredband.

– Det gör att mycket av datatrafiken för de mest datakrävande tjänsterna som strömmat innehåll går i fasta nät istället. Det kan också förklara varför den totala trafikmängden i våra mobilnät ser ut som den gör.

En annan faktor som påverkar siffrorna är ändrade prismodeller för mobildata, påpekar Nicholas Rundbom.

– Vi var först ut med att förändra prismodellen i våra mobilabonnemang. Det är nu snarare dataförbrukningen som styr vad kunden betalar i slutet i av månaden. Att vi kan ta betalt för den datatrafik vi producerar på ett bättre sätt är en viktig förutsättning för bibehållen lönsamhet och möjligheten till fortsatta investeringar i mobilnät och nya tjänster, säger han.