IBM lägger ner rejäla resurser på molnet, men företaget har inte samma starka profil som Amazon, Google och Microsoft. Det beror till viss del på att IBM inte satsar på tjänster riktade till konsumenter, i stil med till exempel Dropbox. Finns det några planer på att försöka bryta in på konsumentmarknaden med molntjänster?

– Vi riktar oss mot företagskunder, säger Julie Schuneman, teknikchef för IBMs molntjänster, och avfärdar sådana planer.

Men även på företagsmarknaden har IBM hållit en låg profil med molntjänster. I dag tänker inte kunder som vill köpa resurser som virtuella servrar och lagring genom att fylla i ett webbformulär med kreditkortet i ena handen i första hand på IBM, utan snarare på Amazon, Google, Microsoft eller kanske någon mindre lokal konkurrent. IBMs image är att erbjuda mer komplexa molnlösningar till stora kunder, till exempel hybridmoln med både publika och privata delar som kräver konsultinsatser.

Julie Schuneman framhäver att IBM-folket jobbar hårt på att ändra den bilden. Även Monica Claeson som är seniorkonsult och molnexpert på IBM, med Europa som arbetsfält, framhåller det.

– Softlayer är vårt Amazon, säger Monica Claeson, och syftar på det molnföretag som IBM förvärvade förra året.

Softlayer som fungerar som en egen enhet inom IBM är främst en leverantör av infrastrukturtjänster i molnet, alltså kapacitet i form av till exempel virtuella servrar och lagringsutrymme. Det finns även plattformstjänster som baseras på Softlayers infrastruktur. Schuneman och Claeson är entusiastiska över Softlayer.

– Vi har varit noga med att behålla Softlayer som en egen organisation, jag vet inte om det ska integreras mer i IBM i framtiden. Det är en intressant hantering av ett företagsförvärv, säger Julie Schuneman.

Bland initiativ till förnyelse i molnet märks satsningar på Dockertekniken för förpackning och distribution av applikationer och på datasjöar, eller ”datareservoarer” som det heter på IBM-språket. Datasjöar är ostrukturerade datalager, vilket ska underlätta att snabbt få till analyser av data av olika typer, från olika datakällor.

Det som skiljer IBMs satsning på molnet på företagsmarknaden i ett historiskt perspektiv från främst Amazons och Googles är att den utgår från komplexa erbjudanden för stora företag. Nu rör man sig nedåt i företagspyramiden, till skillnad från Amazon och Google som är mera naturliga val för mindre företag och startupföretag. Dessutom har främst Google ett starkt varumärke på konsumentmarknaden för molntjänster.

Riktigt intressant blir det när kombattanterna möts i mitten, på marknaden för mellanstora företag. Och där finns också det ständigt närvarande Microsoft, som kommer från en stark position på traditionella it-lösningar för just mellanstora företag.