Varje sekund är värdefull när postombuden ska lämna ut paketleveranser till sina kunder. För att öka sin kapacitet och därmed servicen har Postnord installerat en ny app hos de postombud som har särskilt hög belastning.

– Den ökade e-handeln har lett till en ökning av antalet skickade paket, men stora delar av utlämningarna sker vid speciella tider, exempelvis eftermiddagar och under högtider. Det gör att vi behövde installera ett speciellt mobilt stöd vid sidan om de fasta terminalerna, som ger utlämningsställena extra hög kapacitet vid höga belastningar, säger Erik Fagerström, projektledare på Postnord.

Capgemini står bakom utvecklingen av den mobila lösning som i dag används av 200 av 1 600 postombud. Applikationen kompletterar Postnords tidigare stationära egenutvecklade utlämningssystem, men låter personalen möta kunderna med en bärbar apparat som kan bäras runt samtidigt som kunderna får sina paket utlämnade.

– Appen interagerar direkt med affärssystemet via ett trådlöst nätverk, vilket gör att vi kan bemöta kunderna mer flexibelt även vid hög belastning, säger Erik Fagerström.

Postnord började med utvecklingsprojektet i början av förra året och lösningen, en Windows Phone-app, blev klar i slutet av förra året. Apparaten kommer från Motorola, en MC65, och är tillverkad för att tåla hård fysisk hantering i en butik.

– Appen innehåller största delen av funktionaliteten där handdatorn pratar med befintliga serversystem. Appen fungerar bra och har mer än väl infriat kraven på att öka kapaciteten hos postombuden, säger Eric Fagerström.

Tiden för varje kundinteraktion har kunnat minskas med 10 sekunder. Successivt kommer appen att installeras i fler butiker efter utvärdering av deras kapacitetsbehov. Utbyggnaden underlättas av att marginalinvesteringen för att investera i ytterligare en butikslösning bara består i kostnaden för att skicka ut en ny apparat.

– Men om volymen inte är tillräckligt hög så är det inte motiverat att ha en mobil lösning, för exempelvis en mindre affär.

På frågan om problem under resans gång, säger Eric Fagerström att den största utmaningen var att implementera systemet för 200 ombud under två veckor.

– Den största fördelen var att vi så snabbt lyckades lära ombuden att använda systemet. Det funkade bra, genom att systemet är lätt att lära sig och komma igång.

Postnord kommer att fortsätta att öka effektiviteten där det på sikt kan bli aktuellt med ytterligare automatiseringar av delar av utlämningsprocessen. Men det handlar i första hand om förändringar på processnivå, just nu är ingen ytterligare utvecklingen av mobilsystemet aktuellt.

Fakta

Totalt skickar Postnord 50 miljoner paket per år, varav den största ökningen sker inom e-handelsrelaterade paketleveranser, där utdelningsvolymen växte 12 procent under andra kvartalet, jämfört med fjolåret.

I dagsläget har Postnord cirka 1 600 ombud för postutdelning.
Det mobila systemstödet används av 200 postombud, som har en Motorola handdator MC65 som är utrustad med Windows Mobile 6.5 och en skräddarsydd mobil applikation.