Programföretaget Temenos, som är inriktat på finansiell mjukvara för banker, frågade ut 200 seniora bankchefer världen över.

Undersökningen visar att såväl nya digitala kanaler, som uppkommande lagkrav, och en modernisering av it-systemen är högprioriterat under det kommande året.

Den visar också att ökade affärskrav, lagstiftning och konkurrens är de största utmaningarna.

Att upprätthålla kundlojaliteten är högst prioriterat, med 30 procent av respondenterna. Bankerna är framför allt oroliga för att bättre informerade kunder kan byta bank.

Även ökad konkurrens från andra företag än banker, med teknikleverantörer som Apple och Google, i spetsen, ses som ett stort hot bland en fjärdedel av de utfrågade.

Studien visar också att 86 procent av bankerna kör minst en applikation i molnet, en ökning från 57 procent år 2009.

Samtidigt uppge 38 procent att datasäkerheten är det största hindret mot att satsa på molnet i ännu större skala.

– Det innebär en kraftig ökning jämfört med fjolåret, som en följd avslöjandena om NSA:s spionerier, säger Temenos.

Enligt David Arnott, som är vd för Temenos, så genomgår bankerna ett stort skifte, en andra big bang, efter de stora stordatorsatsningarna i banksystemens begynnelse.

– Nu handlar det om digitalisering, anpassning av kundbeteende och anpassning till lagkrav som de största utmaningarna. Bankerna verkar vara mer medvetna om utmaningarna framöver och att de måste göra rätt investeringar för att kunna erbjuda kundanpassade banktjänster på ett konkurrenskraftigt sätt i framtiden, säger han.