Computer Sweden får tag i Försäkringskassans it-direktör Stefan Olowsson, bara någon timme efter att myndighetens it-system åter börjat rulla efter mer än ett dygns totalt driftstopp. Han låter trött, har varit igång hela natten. Han säger att it-kraschen är den mest komplicerade och omfattande som Försäkringskassan råkat ut för någonsin.

– Det är det största stoppet vi haft, säger han.

Vad vet ni just nu om orsaken till driftstoppet?

– Vi har våra servrar i rack och ovanpå dem finns en switch som heter top of rack. Den switchen tappade kontakten med hårddiskarna. Servrarna kom inte åt data på diskarna. Det har varit grundproblemet. Men exakt varför detta hände är vi fortfarande lite oklara över.

– Vi har nu jobbat oss runt det här problemet och fått upp alla system igen. Men själva grundproblemet kvarstår, det har inte riktigt fått kläm på än.

Har data gått förlorad i kraschen?

– Nej, det finns visserligen ett antal databaser som stoppades på ett felaktigt sätt. Men de har blivit återställda nu. Därför tror vi inte att någon data gått förlorad.

Eftersom ni ännu inte har den fullständiga bilden av orsakssambanden bakom haveriet, finns det risk för ytterligare driftstopp?

– Osvuret är nog bäst. Även om vi definierat själva problemområdet, kan det nog finnas risker eftersom vi ännu inte riktigt fått kläm på det exakta förloppet som förorsakade stoppet. Nu sitter leverantörerna inlåsta här i ett rum för att ta reda på exakt vad som hänt. De flugits hit från när och fjärran.

När fick ni klart för er vad orsaken var?

– Det tog väl en 10-12 timmar innan vi isolerat problemområdet. Klockan tre i natt togs beslutet att vi hade en lösning som håller. Sedan tog det sex till tio timmar att starta upp alla applikationer. Vi har haft innestående utbetalningar som skulle ha körts under natten som vi kört nu under morgontimmarna istället. Så nu är vi ifatt produktionsmässigt såinga kunder drabbas av det här.

Kan ni i dag uppskatta kostnaderna för det här driftstoppet?

– Normalt sett kan vi råka ut för stopp som räknas i sekunder eller i värsta fall minuter. Men nu har vi stått stilla i mer än 24 timmar. Det klart att det handlar om mycket pengar.

Kommer Försäkringskassan driftavtal med Arbetsförmedlingen som presenterades precis innan kraschen att påverkas av det som nu hänt?

– Det tror jag inte. Men timingen var allt annat än perfekt.