Storstockholms Lokaltrafik, SL, satte trenden när de förra året valde att kanalisera sina inköp via mäklaren Zerochaos. Offentlig sektor har därefter blivit allt mer aktiv när det gäller att använda sig av konsultmäklare.

Nu har även Pensionsmyndigheten upphandlat en mäklare för att sköta sina konsultsysslor. Vinnare blir Keyman, som tar hem kontraktet som totalt är värt 350 miljoner kronor.

Pedra Herdegen, tjänsteansvarig på Pensionsmyndigheten, säger att SL:s upphandling förra året var en förebild.

– Det blir mindre administration med en konsultmäklare, bland annat eftersom vi slipper göra förnyade konkurrensutsättningar, i stället genomför de ett avrop. Dessutom får vi på det här sättet in hela Keymans kontaktnät av kompetens. Det är också en fördel att få in småföretag.

Hur säkerställer ni kompetensen hos konsulterna?

– Ett av utvärderingskraven gäller just detta. De har fått redovisa för processer och rutiner och hur de över tid verifierar att en kompetensutveckling sker. Det känner jag mig trygg med.

Tror du det blir vanligare att myndigheter upphandlar konsultmäklare?

– Jag tror det kommer att komma. Det är ett annorlunda sätt att avropa konsulterna. Vi förlitar oss på en part som har kännedom om marknaden.

Pensionsmyndigheten är en it-tung organisation. It-avdelningen bestårav 130 anställda och 80 konsulter.

Och Pensionsmyndigheten är knappast den sista myndigheten att upphandla konsultmäklare. Svenska Bostäder och Lunds universitet håller till exempel på med upphandlingar just nu.

I den privata sektorn är konsultmäklarna mer etablerade. Ework är en leverantör som blivit synonymw med konsultmäkleriet – och dess tillväxt. Företaget har ökat omsättningen från 694 miljoner kronor 2006 till 3 768 miljoner 2013.

De senaste åren har Ework tagit uppmärksammade affärer med storföretag, till och med globala koncerner.

– Under fjolåret förlängde vi avtalet med Sony Mobile och tog nya affärer med Tieto, Tetra Pak och Nasdaq OMX, där de strömlinjeformade sina konsultinköp, säger vd:n Zoran Covic som i våras tog över vd-posten efter Claes Ruthberg.

– Så det stämmer till viss del att den privata sektorn varit tidigare ute med det här. Samtidigt har vi också tagit en del mindre kommuner.