Avtalet är värt totalt 350 miljoner kronor. Kontraktstiden är på ett plus tre år. En betydande affär för ett företag som omsatte 61 miljoner kronor förra året.

– För oss är det här oerhört viktigt, säger Mats Mårtensson, försäljningschef på Keyman.

– Det här med att upphandla konsultmäklare är fortfarande i sin linda och det är oerhört viktigt att vara med från början och få en sådan referenskund som Pensionsmyndigheten.

Mats Mårtensson säger att han märkt av ett stigande intresse just från den offentliga sektorn.

– SL tog steget med sin upphandling, nu är intresset för det här upplägget stort. Vi har precis haft möte med en annan stor myndighet som vill göra ett liknande upplägg. Det här är bara början.

Inte förvånande anser Mats Mårtensson att utvecklingen är positiv för Myndighetssverige.

– Det här öppnar ju upp myndigheterna. Tidigare har ett tiotal bolag haft ramavtalen, och alla andra har varit utestängda. Nu får alla möjlighet, även småföretag.

Hur reagerar de etablerade konsultbolagen på att de får skriva avtal med er nu för att komma in på de här myndigheterna?

– Det har faktiskt inte varit några problem hittills, de har varit positiva.

Fakta

350 miljoner är konsultmäklarföretaget Keymans kontrakt med Pensionmyndigheten värd.

  • Konsultmäkleriet innebär att mäklaren tecknar avtal med slutkunden och sedan levererar konsulter utifrån sitt paraply som ofta består av tusentals stora och små konsultbolag. Detta i stället för att kunden anlitar traditionella konsultbolag med anställda konsulter.
  • Ework uppger att de har tillgång till över 60 000 konsulter i sitt nätverk och Keyman att de har ett nätverk på 70 000 konsulter.