Avanza Bank är en uppstickarbank som utmärker sig för sina it-lösningar. Därför var nyfikenheten stor när företaget anordnade en utvecklarträff på Nalen i Stockholm i går kväll.

– Det har börjat växa upp ett rykte om oss, folk höjer på ögonbrynen. Det märker jag till exempel när vi rekryterar, säger Björn Lindqvist, utvecklingschef på Avanza Bank.

Han berättar att utvecklarträffen anordnas för att det finns en vilja på Avanza att vara delaktig i utvecklarkretsar och att prata teknik. Och så finns naturligtvis även imagebyggande och rekrytering med i bilden.

Att döma av samtalen i lokalerna innan föredragen så är en klar majoritet av besökarna utvecklare. Men när Björn Lindqvist från scenen frågar om det är många besökare från ”de stora bankerna” så åker bara ett fåtal händer upp i luften. Kanske vill programmerarna från storbankerna verka inkognito?

Programmet för kvällen innefattar föredrag om användning av bland annat basplattformen Gigaspaces, dokumentdatabasen MongoDB, feltolerans, felsökning, användargränssnitt och agilt arbete.

Avanzas teknikchef Roger Forsberg beskriver Gigaspaces som en plattform för datalagring, meddelandehantering och körning av applikationer. Kort sagt, det mesta.

Den kanske mest intressanta aspekten av Gigaspaces är att alla data hanteras i minne. I dagsläget finns det 100 servrar med sammanlagt 10 TB minne på Avanza för att hantera data. Data replikeras kontinuerligt till en säkerhetskopia som kan tas i bruk omedelbart om det blir problem.

En återkommande beskrivning av Gigaspaces är att det inte finns centrala punkter i arkitekturen som blir flaskhalsar. Skalbarhet ordnas genom att helt enkelt lägga till mer hårdvara. Roger Forsberg tycker att Gigaspaces är enkelt att jobba med för utvecklare, men påpekar att existerande kod trots allt måste skrivas om för att fungera med plattformen. För Avanzas del handlar det om Javakod.

Fakta

Även om data hos Avanza Bank hanteras i minnet med plattformen Gigaspaces så lagras de också kontinuerligt på disk med dokumentdatabasen MongoDB, som en säkerhetsåtgärd. Överföringen av data till MongoDB sker asynkront, vilket innebär att svarstider inte påverkas.