83 procent av de svenska börsnoterade it-bolagen tror på tillväxt och 17 procent tror på oförändrade intäkter under andra halvåret. Detta enligt PMP Marknadskonsult som genomför undersökningen Säljindikatorn, där 100 svenska börsbolag intervjuats.

Det här innebär att de svenska it-bolagen är mer positiva än genomsnittet på börsen, detta trots att optimismen spirar överlag.

Om man kolla på börsens samtliga bolag tror 73 procent på ökad försäljning och 24 procent på oförändrade intäkter under andra halvåret jämfört med motsvarande period förra året.

Enligt Mikael Juhler, vd på PMP Marknadskonsult, ser många av it-bolagen Sverige som en tillväxtmarknad och styr om resurser från andra delar av Europa hit.

- Den defensiva anda som fanns för några år sedan är borta bland svenska it-bolag. Våra kunder beskriver i stället att de har tydliga krav från ägare och styrelse att satsa på tillväxt, säger han.

Juhler tillägger att det dock finns orosmoln:

- I de diskussioner vi har med it-bolag framgår viss osäkerhet inför 2015. Den låga tillväxten på många håll i Europa och Rysslands agerande med ett handelskrig mot västvärlden är vad som oroar mest.