–Det är bedrövelse för hela it-branschen att leverantörer kan få framgång med den här typen av taktiska anbud som man inte avser att leverera på. Men det är också ett väldigt misslyckande för Kammarkollegiet som inte lyckas stävja ofoget, säger Sven Uthorn, vd för B3IT.

B3IT är ett av totalt åtta stora it-konsultföretag som nu tvingats backa undan som ramavtalsleverantörer från flera teknikområden i Kammarkollegiets it-konsultupphandling. De slängs ut för att ge plats åt så kallade enkronaskonsulter, efter ett beslut i Kammarrätten.

Uppmärksamheten blev stor när Kammarkollegiet i november förra året presenterade första delen i sin mycket storskaliga ramavtalupphandling av it-konsulter.

När anbuden sprättades uppdagades ett nytt dystert rekord för så kallade enkronasanbud, en slags fiktiva timpriser för it-konsulter som ett flertal företag använt sig av för att köksvägen vinna upphandlingar.

Tre företag – Bouvet Syd, Evry Consulting och Ework – hade lämnat in anbud där de erbjud it-konsulter med timpriser på 0 kronor eller 1 krona. Men det mest uppmärksammade rekordet stod it-konsultföretaget Experis för. I en konsultkategori erbjöd de it-konsulter för minus 11 kronor per timme. Myndigheterna skulle med andra ord få betalt för att använda konsulterna.

Kammarkollegiets it-upphandlingschef berättade för Computer Sweden hur han blivit helt förbluffad av det märkliga anbudet. Trots 20 års erfarenhet som upphandlare hade han aldrig sett något liknande.

Kammarkollegiet valde denna gång att sätta hårt mot hårt mot de pristaktiska uppläggen. Inte bara Experis kastades ut från upphandlingen. Även Bouvet Syd, Evry Consultning och Ework blev visade på porten.

Men historien tog inte slut här. Samtliga fyra företag som blivit utkastade kände sig orättvist behandlade och överklagade beslutet. Efter att två olika domstolar haft frågan på sitt bord, har Kammarkollegiets it-konsultupphandling nu tagit ytterligare en dramatisk vändning.

 

Förvaltningsrätten slår visserligen fast att ett anbud på minus 11 kronor per timme ”väsentligen understiger” ett normalt pris för it-konsulter och att Kammarkollegiet gjorde rätt när de ifrågasatte om budet var seriöst. Men domstolen kommer ändå fram till att det var fel att slänga ut Experis och de andra tre konsultföretagen som satsat på nollkronorsanbud från upphandlingen. Kammarkollegiet överklagade till Kammarrätten, som dock inte beviljade prövningstillstånd och därmed står beslutet fast.

Nu har Kammarkollegiet tagit konsekvensen av domarna och tagit in de fyra utslängda konsultföretagen i upphandlingen igen. Genom sina superlåga anbud kvalar alla fyra med råge in på listan över ramavtalsleverantörer.

Men för att enkronasföretagen ska få plats på listan måste flera av de konsultföretag som redan i november förra året blev utsedda till ramavtalsleverantörer först petas bort från sina platser.

Upphandlingen består av sju olika teknikområden med vardera sex ramavtalsleverantörer. Totalt åtta stora it-konsultföretag – HiQ, Knowit, Sogeti, Atea, Visma, B3IT, Triona och Chas Visual – har nu blivit av med positionen som ramavtalsleverantörer inom två teknikområden eller fler.

Hårdast av alla drabbas Triona och Sogeti som nu försvinner som ramavtalsleverantör i den storskaliga it-konsultupphandlingens första etapp.

–Det är naturligtvis jättetråkigt för oss. Men det finns överhuvudtaget inte några vinnare i det här. Det ger bara ytterligare näring åt diskussionen om vad som egentligen är ett seriöst respektive oseriöst anbud. Som det nu är har det blivit ett lotteri, säger Thomas Moberg, divisionschef på Sogeti.

Fakta

Kammarkollegiets nya ramavtal för it-konsulter omfattar sju olika teknikområden, med vardera sex ramavtalsleverantörer. Här är leverantörerna som slängs ut – för att enkronaskonsulterna ska få plats.

Användbarhet:

 •  Chas Visual
 • Sogeti
 •  Knowit

Verksamhetsutveckling och krav:
 •  Knowit
 • Sogeti

It-arkitekter:
 • HiQ
 • Triona
 • Visma

Systemutveckling och systemförvaltning:

 • Atea
 • HiQ
 • B3IT
 • Visma

Test och testledning:
 • Artic
 • Triona

Ledning och styrning:
 • Atea
 •  B3IT
 • HiQ
 • Visma

It-säkerhet:

 • Cybercom
 • Fujitsu