Elevdatorer blir allt vanligare i svenska skolor men hittills har inte digitaliseringen tagit samma plats i undervisningen eller pedagogiken. Men nu satsar Vinnova på att stötta innovationsprojekt som tar fram digitala produkter eller tjänster för skolan. 18 projekt får totalt 14 miljoner kronor.

Bland projekten finns bland annat digitala kit för teknikundervisningen, analysverktyg för uppföljning av lärprocesser, modeller för datologiskt tänkande, verktyg för att träna sin koncentration. digitalt provsystem, en tjänst för att hitta läromedelsresurser på internet, hjälpmedel för matematik och skrivträning och mycket annat. I förra veckan delade Vinnova också ut totalt 2,5 miljoner kronor i planeringsstöd för att få fram olika testmiljöer för att testa nya verktyg och arbetssätt. Nio projekt tog del av de pengarna, bland annat en testmiljö för att utveckla möjligheterna med omvända klassrum, så kallade flipped classrooms, och en för att få in makerkulturen i skolan.

Totalt har 146 ansökningar lämnats in till de två utlysningarna.

– Ja, det har varit ett stort intresse, men än vad vi trott, säger handläggaren Andreas Aurelius som arbetat med utlysningarna.

– Vi valde också att inte avgränsa utlysningarna för mycket utan i stället se till att lägga fokus på att det som kommer fram verkligen kommer till nytta ute i skolorna. Det har varit ett av de viktigaste kriterierna.

När det gäller testmiljöerna kommer en andra utlysning efter årsskiftet.

– Där följer vi upp de planeringsbidrag som vi nu delat ut med etableringsbidrag i vår.

Det finns också en ambition att göra en satsning till när det gäller att få fram nya digitala produkter och tjänster.

– Vår tanke är att göra en satsning på lite längre sikt och inte bara ett enkelskott men det finns inga beslut ännu, vår planering för nästa år är heller inte klar, säger han.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning