Har inte upphandlarna garderat sig mot möjligheter att lämna nollbud, då tycker Sven Uthorn för sin del att man som leverantör bör överväga att överhuvudtaget inte delta i upphandlingen.

– Tyvärr ser vi fortfarande en del klåparaktigt utformade upphandlingar från offentlig sida. Å andra sidan ser vi en hel del väldigt proffsiga upphandlingar också. Man kan kanske tycka att Kammarkollegiet borde vara lite mer på hugget och plocka upp de goda exemplen, säger han.

Niklas Fyhr, upphandlingsexpert på IT & Telekomföretagen, anser att de stora nationella ramavtalsupphandlingarna för it-konsulter är på väg att spela ut sin roll. Försöken ett passa in för alla myndigheters vitt skilda konsultbehov har gjort ramavtalen alltför oprecisa och generella. De oprecisa uppläggen tillsammans med avsaknaden av specifikationer om vilka konsultvolymer som faktiskt kommer att upphandlas, bidrar till att göra enkronasanbuden möjliga, menar han.

– När de problemen kommer upp gång på gång måste man göra något, säger Niklas Fyhr.

Han efterlyser dels en bättre uppföljning av de stora it-ramavtalen, dels fler mindre lokala it-upphandlingar där konsultbehoven specificeras mer exakt av de enskilda myndigheterna själva.

Detta kan i sig bli ett botemedel mot enkronasbuden. Om en myndighet specificerar att man har behov av att upphandla exempelvis 3 000 timmar av en viss konsultkategori, då blir det omöjligt för en leverantör att chansa på att sätta ett taktiskt timpris på en krona i hopp om att man ska slippa leverera i just den konsultkategorin, menar Niklas Fyhr.

Per Gustafsson, vd på it-företaget Thintech, deltog inte i Kammarkollegiets it-konsultupphandling. Men han reagerar ändå på it-konsultupphandlingen och tycker att det är djupt stötande att enkronasbuden nu fått grönt ljus av domstolarna.

– Man förundras ju hur detta kan pågå i Sverige, ett land där myndigheter i vanliga fall är väldigt noga med kollektivavtal. Men här går man plötsligt in och godtar nollanbud som innebär att det rimligtvis inte blir någon lön alls för it-konsulterna. Skulle man först ha frågat efter avtalsenliga löner hade det inte gått att godta timpriser för it-konsulter på 0 kronor eller minus 11 kronor. Det blir ju en självklarhet, eftersom vi inte har slaveri i Sverige, säger han.