Jonas Hellman, United Minds,hävdar att Sverige är ”en medelmåtta på efterkälken” när det gäller e-handel och menar att det är brister i leveranserna som gör att Sverige halkar efter internationellt. Postnord ifrågasätter uttalandet.

Det är svårt att förstå påståendet att Sverige som e-handelsnation skulle vara en medelmåtta på efterkälken. E-handeln stod 2013 för drygt 6 procent av den svenska detaljhandeln. Det är i nivå med USA och Tyskland. Sverige och övriga skandinaviska länder ligger förvisso efter Storbritannien, men betydligt längre fram än Finland, Nederländerna, Belgien och Frankrike. För att inte tala om Spanien, Italien och Polen.

Inte heller finns det något som indikerar att svensk e-handel håller på att tappa mark. Postnords e-barometer visar att e-handeln har haft en tillväxt på 15–17 procent under sju kvartal i rad. Under första halvåret i år uppmättes en tillväxt för e-handeln i Sverige på 15,5 procent, vilket är samma nivå som i till exempel USA.

Hur är det då med hemleveranser, som Jonas Hellman menar knappast existerar i Sverige, och som skullevara orsaken till att Sverige halkar efter? Enligt e-barometern får 55 procent av alla e-handelskonsumenter i Sverige hälften eller fler av alla sina försändelser levererade direkt hem i brevlådan av sin brevbärare. Andelen skulle förstås kunna öka betydligt om Sverige, i likhet med övriga västvärlden, införde krav på fastighetsboxar i flerfamiljshus. Dessutom kan drygt 750 000 svenska hushåll med lantbrevbäring få sina paket utkörda direkt till dörren.

Svenska logistikaktörer har under senare år förbättrat sina tjänsterför hemleveranser. Det är en bidragande orsak till att branscher där hemleveranser är en förutsättning för näthandel, som till exempel livsmedel,heminredning, möbler och byggvaror, också är de branscher som just nu växer snabbast på nätet.

När det gäller storsäljare på internet som datorer, surfplattor och mobiltelefoner är det dock få som får dessa levererade direkt hem. Enligt e-barometern föredrar fler än hälften av alla e-handelskonsumenter att hämta sådana produkter hos sitt ombud eller serviceställe. I Sverige har Postnord, DB Schenker och DHL tillsammans cirka 4 500 serviceställen och de har som regel mycket generösa öppettider. Flertalet av Postnords 1 600 postombud har öppet till minst klockan 20.00, ofta sju dagar i veckan, och ligger dessutom ofta i någon av de dagligvarubutiker där konsumenterna oftast uträttar andra vardagsärenden.

Den som följer svensk e-handel vet att det nu pågår pilotprojekt med paketautomater, valfria hämtställen och upphämtning i den egna fysiska butiken. Vi avlastar också de postombud som har högst volymer för att minska kötider bland annat i samband med jul. Cirka 50 nya utlämningsställen öppnas till jul och inom tre år ska ytterligare cirka 300 utlämningsställen etableras.

Inom Postnord är vi väl medvetna om att konsumenters förväntningar på att kunna välja leveransform vid e-handel ökar. Vi följer detta noga och får genom våra rapporter dessutom bra insikt om att vi i Sverige fortsatt ligger i framkant när det gäller e-handel.