Samsung betalar varje år en miljard dollar, motsvarande 7,25 miljarder kronor till Microsoft, för att tillverka och sälja Android-telefoner. Pengarna består av avgifter som Samsung betalar för att använda Microsofts teknik i Android-telefoner och -plattor. Det visar ett dokument som lämnades in till den domstol som hanterar en pågående rättstvist mellan bolagen.

Inlagan visar att Microsoft har erbjudit sig att minska Samsungs avgifter på villkor att den koreanska mobiljätten utvecklar och säljer Windows-plattor och telefoner, vid sidan om Android-apparater.

Dokumentet är ett vapen i den rättsstrid som pågår sedan Microsoft stämde Samsung i augusti. En ursprunglig version av inlagan blev till stora delar nedstruken, i syfte att dölja hemlig affärsinformation, men den reviderade inlagan som lämnades in till domstolen under fredagen är oredigerad.

De två företagen tecknade ett avtal sent under 2011, där Samsung gick med på att betala royalties till Microsoft under sju år, för användning av programjättens patenterade teknik.

Microsoft har under flera år hävdat att Android innehåller teknik som kränker mjukvaruföretagets patent, och många andra företag har vid sidan om Samsung tecknat licensavtal med Microsoft.

Dessa affärskontrakt är oftast hemliga, så det är ovanligt att siffrorna i dem blir offentliga. Enligt inlagan, som avser år två av den pågående avtalsperioden, mellan 2012 och juni 2013, betalade Samsung drygt en miljard dollar i royalties till Microsoft. Betalningen är baserad på antalet sålda Android-apparater och priserna för dessa.

Enligt Microsoft har Samsung fördröjt betalningarna. Delar av Microsofts stämning handlar därför om att tvinga fram en betalning på 7 miljoner dollar som Microsoft anser att Samsung är skyldigt.

Samsung hävdar att Microsoft har ogiltigförklarat avtalet genom köpet av Nokias mobildivision, så företaget vägrar betala ut mer pengar för i år samt under de kommande åren. Därmed tappar Microsoft miljarder i intäkter.

Microsoft hävdar att Nokia-köpet inte bryter mot något avtal och uppger att det finns villkor i avtalet som täcker förvärvssituationer.

Ursprungligen hade företagen ett korslicensavtal, som innebar att Samsung gick med på att licensiera ut teknik till Microsoft. När det avtalet nu anses vara upphävt, så hotar Samsung att stämma Microsoft för att programföretaget använder dess teknik.

Varken Samsung eller Microsoft har svarat på förfrågningar om kommentarer.

Fakta

Android förvaltas av Google och är världens mest populära operativsystem för smarttelefoner.

Men enligt Microsoft använder Android-koden mängder av mjukvarujättens patent. År 2010 startade Microsoft ett licensprogram för att kräva royalties från Android-tillverkare.

Samsung är ett av 25 företag som betalar Microsoft för användningen av dess teknik i Android-produkter, tillsammans med bland andra HTC, Acer och bokhandels- och elektronikjätten Barnes & Noble.

Enligt analytiker tjänar Microsoft mer pengar indirekt från försäljningen av Android-apparater än att sälja Windows-telefoner.

Uppemot 80 procent av Android-baserade telefoner som säljs i USA är licenserade för att använda Microsofts patent, enligt avtalet mellan företagen, uppger programjätten i inlagan.