Även om nya Sverigechefen Mattias Lewrén kanske är en doldis i den svenska it-branschen är han en riktig långvägare inom Accenture. Han har varit 27 år på företaget, men de senaste tolv har han spenderat mestadels utomlands - senast som globalt ansvarig för Accentures verksamhet inom elektronik och teknologi.

Så sent som första september gick han på som ny Sverige-vd och ersätter därmed Carl-Peter Thorwid.

– Det är otroligt spännande, säger Mattias Lewrén. För mig är det att komma tillbaka dit jag började som ung konsult. Jag är positivt överraskad, över hur modernt det svenska bolaget är, det är ungt och vitalt.

Accenture har drygt 800 konsulter i Sverige. Förutom att basa över dessa blir Mattias Lewrén också nordiskt ansvarig för affärsområdet telekom, media och högteknologiföretag.

Mattias Lewréns internationella bakgrund är naturligtvis ett av skälen till att han utsetts att leda Sverigeverksamheten. Hela konsultbranschen globaliseras. Ett av Lewréns viktigaste uppdrag blir att leda den utvecklingen i Sverige.

– Det är svårt att nå kritisk massa inom alla kundsegment och tjänster i varje enskilt land. För att vi ska kunna vara relevanta måste vi stötta varandra över världen och utnyttja det globala nätverket.

Lewrén exemplifierar med fordonsindustrin där den italienska och tyska verksamheten ligger i framkant eller läkemedelsindustrin där Frankrike, Storbritannien och USA ligger lång framme.

– Man kan tala om epicentrum per industrisegment. Hur kan vi jobba nära de här verksamheterna och utnyttja deras position i Sverige?

Sverige räknas på samma sätt vara specialister inom telekom, vilket också passar Lewrén som hand i handske då han under sin karriär arbetat mycket med internet of things-frågor.

– Internet of things är i full gång, det är mycket större än vad folk tror, både på konsument- och företagssidan. Vi jobbar med kunder i alla industrisegment, allt ifrån uppkopplade grävmaskiner till verktyg inom läkemedelssektorn. Det är en utveckling som bara fortsätter.

Computer Sweden skrev i början av 2014 om ett antal svenska problemprojekt där Accenture figurerade, bland annat med pappersgrossisten Papyrus, som stoppade utvecklingen av en ny e-handelsplattform och sa upp kontraktet med Accenture.

– Det var före min tid här så jag kan inte uttala mig om det, säger han.

Samtidigt som globaliseringen blir allt mer tydligt ökar konkurrensen från andra delar av världen. I Sverige flyttar till exempel de indiska konsultbolagen fram sina positioner.

– Jag ser ingen avmattning när det gäller konkurrenssituationen. Den blir hårdare och hårdare. Det ställs hårdare krav på specialister, att man adderar värde och arbetar kostnadseffektivt. Det har kommit in nya spelare det senaste decenniet med ett annat angreppssätt. Men det är också nyttigt med konkurrens. Det ställer krav på hur vi förbättrar oss.

Och parallellt med att de globala indiska konsultbolagen blir mer påtagliga så försöker också de regionala spelarna stärka sina positioner genom uppköp.

– Det sker en konsolidering i branschen, man måste ha en viss storlek, och också kunna verka internationellt. De konkurrenter som bygger upp en hyfsad storlek och samtidigt specialiserar sig inom ett område tror jag kommer att vara svåra, till exempel om några bestämt sig för att vara väldigt starka inom offentlig sektor. Men de som försöker vara generalister får det väldigt svårt.

Fakta

Mattias Lewrén har bland annat varit globalt ansvarig för strategifunktionen för telekom, media och högteknologi. Senast var han globalt ansvarig för verksamheten inom elektronik och teknologi, där han var stationerad i Sydkorea, Kina och Japan.