Amazons skatteupplägg i Luxemburg gör att onlinejätten kan undanhålla pengar från beskattning i Luxemburg, vilket även kan snedvrida konkurrensen. Det avslöjar Financial Times, som hänvisar till insatta källor.

Enligt tidningen innebär skatteupplägget att Amazon på ett olagligt sätt har kunnat dra nytta av statliga förmåner i nästan tio år.

Granskningen gäller bland annat ett domslut från 2003, enligt vilket Amazon endast behöver betala skatt på en procent av vinsten i Europa. Domslutet har gjort det möjligt att på ett selektivt och konstlat sätt minska skatterna i Luxemburg, misstänker EU-kommissionen.

Bakom initiativet till granskningen står enligt Financial Times den avgående EU-komissionären för konkurrensfrågor, Joaquín Almunia. Denne har därmed satt en het potatis i händerna på den tillträdande kommisionsordföranden, Jean-Claude Juncker, som var premiärminister i Luxemburg under tiden då skatteupplägget blev möjligt.

Om misstankarna bekräftas kan Amazon tvingas betala tillbaka pengar. Upplägget innefattar bland annat att Amazon kan minimera skatten genom att licensiera ut teknik från sitt USA-bolag via ett bolag i Luxemburg.

Följden av upplägget är att Amazon har kunnat minska sina skatteinbetalningar, trots att försäljningen i Europa har ökat kraftigt. Varken EU-kommissionen. Luxemburgs myndigheter eller Amazon har kommenterat uppgifterna. Även biljätten Fiat uppges vara föremål för en liknande granskning.

Tidigare har dock Amazon uppgivit att företaget betalar skatt enligt gällande regler där företaget har verksamhet. EU-myndigheterna har även startat liknande granskningar av Apples skatteupplägg på Irland och Starbucks skatteupplägg i Holland.