Genom affären blir Hypergene leverantör av ett verktyg för analys och beslutsstöd som ska användas i alla verksamheter av 500 chefer, 100 verksamhetsstödjare och på sikt även av övriga 5000 medarbetare.

Överenskommelserna mellan Hypergene och de 21 länsstyrelserna är klar och är under undertecknande. Trots att länstyrelserna är fristående myndigheter så samverkar de inom ett antal områden, som i detta fall, för att köpa in ett gemensamt beslutsstöd.

– Verktyget täcker tre områden: ekonomi, verksamhet och personal. Det ska kunna användas för planering och uppföljning, men också för att effektivisera och förbättra våra processer, säger Johan Lod, som är projektledare vid länsstyrelsernas it-enhet.

Verktyget ska till en början användas av cheferna och på sikt även av medarbetarna, säger Johan Lod. Vid inköpsbeslutet fanns såväl QlikView som Hypergene med som intresserade leverantörer. Till slut föll valet på Hypergene med Fujitsu som huvudleverantör, på grund av en tillräcklig kravuppfyllnad till ett lägre pris.

På frågan om vad de fristående länsstyrelserna anser om att köpa beslutsstödverktyg ihop, svarar han att det har krävt ett omfattande förankringsarbete.

– Det stora med att införa Hypergene är att vi kan bedriva ett förändringsarbete på ett annat sätt än tidigare. Det blir mycket enklare för länsstyrelserna att göra jämförelser och dra nytta av varandras framsteg. Och detta kan ske med ett enda verktyg, säger Johan Lod.

Ordervärdet ligger på fyra miljoner kronor, där konsultarvoden tillkommer samt support och underhåll.