• Var det firmwarebuggen i de här switcharna från IBM som orsakade kraschen den stora kraschen för två veckor sedan?
– Det var i alla fall den stora orsaken. Sedan kan det kanske komma att visa sig att det också fanns andra mindre felfaktorer, där vissa kan spilla över även på oss. Och kanske också på andra leverantöre
 
  • Kommer kraschen leda till att ni avslutar samarbetet med IBM?
– Nej, jag ser inte att det här kommer att påverka vår relation till IBM. De har haft ett fel i en av sina produkter som förorsakat ett stopp hos oss. Men därifrån till säga att vi ska byta ut dem som leverantör är det lång väg. Vi tycker väl att IBM ställt upp väldigt bra och jobbat tillsammans med oss under den här processen för att hitta en lösning problemet. Men det här felet visade sig ligga hos dem och då kommer det an på dem att åtgärda felet så att det inte kan upprepas.
 
  • Kan det bli fråga om skadeståndskrav från er sida?

– Nej, när det gäller den typ av indirekta skador som Försäkringskassan drabbades av så finns det nästan aldrig några skadeståndsklausuler i kontrakten som täcker det.

  • Hade ni kunnat göra något anorlunda som förhindrat den här kraschen?

– När det gäller firmware i en sådan här switch har vi litat på att den fungerar som leverantören säger att den ska fungera. Rent teoretiskt hade vi kunnat göra mer tester för att se att produkter fungerar ihop även på den här firmwarenivån. Sedan är frågan om det är praktiskt möjligt, jag ifrågasätter faktiskt det. Jag tror inte vi kommer kunna klara av att testa på den nivå vi talar om här. Men vi kommer definitivt att ställa mer frågor om detta till leverantörerna framöver. Och också kräva garantier av dem.