Se intervjun med Kaustiks vd Magnus Crossner:

Det finns cirka 15 500 personer i Sverige som är berättigade till personlig assistans. Ansvaret ligger hos landets kommuner, finansiering kan komma från en kommun eller från Försäkringskassan. Med tanke på att flera assistenter kan vara inblandade för en person som får assistans, och att en assistent kan jobba med flera personer, är det lätt att inse behovet av effektiv administration.

Kommunerna har behov av att frigöra tid genom effektivare administration, på samma sätt som de privata utförare som finns. Här ser företaget Kaustik stora möjligheter att bidra med sin webbtjänst Aiai.

– Vi har hittat en nisch med ett stort behov. I dag har vi hälften av de privata assistansföretagen som kunder och vi ser ett stort intressehos kommunerna, säger Magnus Crossner, vd på Kaustik.

I dag finns det fyra olika sätt att administrera personlig assistans. Enskild anordnare innebär att den assistansberättigade själv tar ansvaret. Ungefär 400 personer har valt det alternativet. Vidare kan kommunen ansvara. Ett tredje alternativ är kooperativ.

Det mest populära alternativet är att ett privat företag tar hand om administrationen och det är här Kaustik har lyckats ta halva marknaden, vilket innebär att cirka 35 000 personer kan komma i kontakt med tjänsten Aiai. I de flesta fall är det assistenter som är användare.

– Hjärtat i Aiai är schemafunktionen som utgår från den assistansberättigade.

Bland andra funktioner märks tidrapportering, till exempel via smartmobil, hantering av löneunderlag, automatiserad rapportering, samt hantering av regelstyrd social dokumentationen och journalhantering.

– Försäkringskassan har gjort en mängd justeringar av vad som ska rapporteras, det krävs fler och fler uppgifter. Det är svårt att hålla reda på för den enskilde. Samtidigt ställer Inspektionen för vård och omsorg allt högre krav på hur assistansanordnarens verksamhet ska bedrivas. Det är svårt att hålla reda på för den enskilde utan ett effektivt verksamhetsstöd.

Kaustik har haft en god tillväxt och hoppas nu på att få draghjälp av en rejäl etablering på den kommunala marknaden. Sundsvalls kommun är redan kund och Magnus Crossner berättar att samtal förs med ett tjugotal kommuner. Än så länge finns inga planer på någon utlandslansering, men man har noterat att flera assistansanordnare har verksamhet i grannländer.

Aiai skapades för tio år sedan av Erik Ljungberg som själv led av en muskelsjukdom. Han jobbade som grafisk designer, bland annat med spelet Battlefield. Erik Ljungberg avled 2012.

Tjänsten Aiai förde till en början en ganska anonym tillvaro i Göteborgstrakten. Magnus Crossner som har en bakgrund på Handelsbanken träffade Erik Ljungberg i Almedalen och blev kund hos Aiai 2009, för en famljemedlems räkning. 2010 började han jobba på Kaustik. Året innan blev Kaustik ett aktiebolag och sedan tog tillväxten fart.

– Det ger en stor tillfredsställelse att jobba med något som förbättrar vardagen för så många. Det finns ett stort engagemang i företaget, med anställda som själva är assistansberättigade, säger Magnus Crossner.

Fakta

Inriktning: Utvecklar och driver webbtjänsten Aiai för administration av personligassistans. Har även lanserat en tjänst för administration av olikatyper av boenden, som hvb-hem för barn och ungdom och lss-boenden för funktionshindrade.

Omsättning 2013: 10,4 miljoner kronor.

Omsättning 2012: 4,4 miljoner kronor.

Grundat: 2010.

Antal anställda: 16, varav åtta utvecklare och fyra som jobbar med support.

Ort (huvudkontoret): Stockholm. Även kontor i Göteborg och Örebro.

Computer Sweden listar under hösten Sveriges 50 hetaste tillväxtbolag inom it och telekom. Bolagen presenteras på computersweden.se och i tidningen fram till prisutdelningen den 18 november då årets HIT-bolag ska koras.

Kaustik är ett av de nominerade bolagen.