HIT-bolagets namn: Spacemetric

Grundades 1999. Tar fram lösningar för bildhantering direkt från bildsensorer. Exempel på tillämpningar är hantering av flygbilder, till exempel för att återställa geometri. Bland kunderna finns till exempel satellittillverkare och -ägare.

Teknik: Keystone Image Management System är mjukvarulösningen för att hantera geospatiala bilder. Spacemetric arbetar till exempel tillsammans med satellitföretag och tillverkare av större lösningar, i vilka bildhantering är en del.

Hajp: Tunga samarbeten, till exempel med SAAB vad gäller spaningsversionen av Jasplanet.

Omsättning 2013: 21 744 000 kronor
Omsättning 2012: 15 441 000 kronor

Antal anställda: 10 (senaste årsredovisningen).

Ort (huvudkontoret): Stockholm

Fakta

Computer Sweden listar under hösten Sveriges 50 hetaste tillväxtbolag inom it och telekom. Bolagen presenteras på computersweden.se och i tidningen fram till prisutdelningen den 18 november då årets HIT-bolag ska koras.