Det är av allt att döma många som känner sig kallade att lägga beslag på Evry. Men de vill helt olika saker med bolaget.

Tieto är rädda att hamna i kläm när de indiska konsultbolagen steg för steg flyttar fram sina positioner på den nordiska marknaden. De behöver volym. Dessutom finns en hel del logik i en sådan affär. Tieto är starka i Sverige och Finland, men svaga i Norge.

Evry är stora i Norge. En sammanslagning skulle innebära att bolaget täcker de här marknaderna.

Dessutom vill Tieto åt Evrys verksamhet inom bank och finans.

Skulle Tieto köpa Evry väntar sannolikt neddragningar inom områden där verksamheterna överlappar.

De indiska spelarna har inte använt sig av förvärv när de äntrar den nordiska marknaden. I stället har de anställt nyckelpersoner, seniora konsulter, att bearbeta de nordiska företagen, och de har gjort det framgångsrikt. Senast plockade TCS över SAS från amerikanska CSC. Norska banken DNB är en annan prestigekund. Skulle ett indiskt bolag välja att förvärva Evry så är det för säljresurserna och kunderna. Den generella konsultingen skulle flyttas ut till offshoreländer.

Ett sådant här scenario vore det mest uppseendeväckande ur ett kundperspektiv. Det är två olika typer av bolag: Det regionala och det globala. Men man ska komma ihåg att de indiska bolagen under åren satsat allt mer regionalt och anställt på respektive marknad.

Sen finns det en tredje kategori köpare – och det är riskkapitalisterna. Om Evry ska förbli intakt under ytterligare några år så är det kanske denna kategori de får sätta hoppet till. Investerare som driver bolaget i ett par år – det brukar sägas att riskkapitalister har en tidshorisont på 5–7 år – för att sedan sälja vidare.

Internationellt råder en trend nu att dela upp bolag. FinansmannenCarl Icahn fick till slut igenom sin styckning av Ebay – marknadsplatsenför sig själv och betaltjänsten Paypal för sig – och HP delas upp mellan tjänsterna och pc samt skrivare.