Google är inte sena med att hoppa på den lag som klubbades igenom i Kalifornien tidigare i sommar och som innebär att samtliga smarttelefoner framöver måste ha en knapp som gör dem obrukbara om så önskas. I den nya Android-versionen Lollipop är dödsknappen en del av operativsystemet genom ett skydd som gör att telefonen kräver lösenord vid en fabriksåterställning. I kombination med att det går att låsa telefonen från distans blir det därmed möjligt att göra luren helt obrukbar om den skulle komma på vift.

Det är en introduktion som applåderas från flera håll, inte minst av amerikanska säkerhetsexperter som menar att en majoritet av smarttelefonägarna nu får ett vettigt stöldskydd. Även från Sverige möts initiativet med positiva ord.

– Min personliga åsikt är att det är bra att man börjar lagstifta om säkerhetsfunktioner i telefoner. Det är framför allt positivt att man är proaktiv för det blir ett sådant ramaskri om det händer något. It är något som påverkar folks liv, då är det rimligt att det även från regeringshåll ställs krav på leverantörerna, säger David Jacoby, säkerhetsexpert på Kaspersky Lab.

Däremot tycker han att det knappast är lösningen på alla säkerhetsproblem.

– Som användare behöver man förstå begränsningarna med att ett lösenord är det enda skyddet. Användarna själva måste också få ansvaret om det skulle hända något.

– Leverantörer och myndigheter ska inte heller tvinga människor att använda funktionerna. Det är som att det är lag på att vi ska använda bilbälte när vi åker bil, om man sedan inte gör det får man skylla sig själv.

I somras meddelade Microsoft att man tänker inkludera en dödsknapp Windows Phone. IOS har haft liknande funktioner inbyggda i operativsystemet sedan ett tag tillbaka.