Trots tidigare kritik från Datainspektionen fortsätter Malmö stad sin satsning på Googles verktyg för skolan. Under hösten ska grundskoleförvaltningen köpa in 800 Chromebook som ett komplement till satsningen på Google Apps for Education, Googles molntjänst för elever och lärare.

Läs mer: Malmö tar fight mot DI: "Vi lägger oss inte"

För Anders Malmquist som är grundskoledirektör på Malmö stad är upphandlingen en del i en långtgående strategi att byta ut stadens elevdatorer mot datorer med Googles operativsystem Chrome OS.

– Vi har det i vår it-handlingsplan och väljer medvetet Chromebooks för våra skolor, säger han.

I dag finns ungefär 400 Chromebooks på Malmös skolor och även med 800 ytterligare maskiner så kommer de att vara en minoritet bland förvaltningens mellan sex- och sjutusen elevdatorer. Men enligt Anders Malmquist är höstens upphandling bara början.

– I 2015 års budget hoppas jag kunna köpa in ytterligare några tusen Chromebook, säger han.

En viktig orsak till satsningen på Googledatorer är priset. För de Chromebook Malmös elever använder i dag betalar kommunen cirka 60 kronor per dator och månad. Det är enligt Anders Malmquist mindre än hälften av vad kommunen betalar för en vanlig pc.

– Och med en större upphandling kanske vi kan pressa priset ännu mer, säger han.

Användningen av datorer med operativsystemet Chrome är tätt sammankopplat med användningen av Googles molntjänst Apps i skolan. I somras fick Malmö stad stark kritik för den användningen av Datainspektionen som anser att den bryter mot personuppgiftslagen. Det problemet tycker Anders Malmquist dock är överspelat i och med det nya avtal som staden tecknat med Google.

– Vi har tillsammans med Google tagit fram ett nytt avtal som våra jurister bedömmer uppfyller de krav som Datainspektionen ställt så jag ser inte detta som ett problem. Google har ändrat sig på flera punkter och lovar nu bland annat att inte använda uppgifter i tjänsten för att utveckla sin affär, säger han.

Datainspektionen har ännu inte granskat Googles nya avtal.