HIT-bolagets namn: Nordic Factory Solutions.

Inriktning:  Mjukvaruföretag som utvecklar applikationer och system för att förenkla marknadsföring och kommunikation för webbaserade verksamheter. Huvudprodukten heter Bannerflow och är helt molnbaserad. ”Det är en stor manuell apparat att producera banners i olika format och så vidare, den flaskhalsen ville vi lösa när vi grundade företaget”, säger vd Daniel Fahlén. Bolaget grundades 2010. Företaget började med att bearbeta spelbranschen men har vuxit vidare, och jobbar nu bredare, inte minst med e-handeln.

Teknik: Helt molnbaserad, tillhandahålls som programvara som tjänst. Utvecklade under 2013 en ny plattform för Bannerflow i HTML5-tekniken. Utvecklingsavdelningen växte under det här året kraftigt, från två till åtta anställda.
 
Hajp:
Har hittills verkat ”under radarn”, men i takt med att företaget vuxit har uppmärksamheten ändå ökat, och företaget har omnämnts i branschpress och affärspress.
 
Omsättning 2013:
9,7 miljoner kronor
Omsättning 2012: 6,1 miljoner kronor

Antal anställda: 20
 
Ort (huvudkontoret):
Stockholm