Computer Sweden avslöjade för ett år sedan att Nordeas gigantiska it-projekt Nordea Transformation Programme, NTP, blev ett misslyckande i miljardklassen. Nu kommer det svart på vitt i Nordeas färska kvartalsrapport, i form av en nedskrivning på 344 miljoner euro, cirka 3,2 miljarder kronor, för att ersätta gamla it-system.

– Nedskrivningen hör till viss del till system som utvecklades inom ramen för NTP, säger Ragnar Roos, tillförordnad informationschef på Nordea, till Computer Sweden.

För att få nyheten om nedskrivningen att förblekna passar Nordea i sin kvartalsrapport på att tala om att man ökar it-investeringarna med 30-35 procent under de närmaste fyra fem åren, för att utveckla nya centrala banksystem. Jo det är klart, om man måste slänga ut system som har utvecklats för dyra pengar, och som borde vara i drift åtskilliga år framåt, så lär det kosta extra att utveckla nya system.

Nedskrivningar i miljardklassen är förstås jobbiga, men det verkligt stora problemet för Nordea är att företaget missat chansen att ligga i frontlinjen för it-utveckling i bankvärlden. Resurserna går i stället åt till att försöka komma i fatt.

Dessutom finns faran att Nordea fortsätter på det spår som redan lett till elände. I så fall finns risken för nya nedskrivningar längre fram. Och ett ännu sämre läge i förhållande till de banker som lyckas med sina it-satsningar.

Ett faktum som verkligen inpräntar allvaret i Nordeas situation är att de ökade it-investeringar som utlovas under de närmaste åren gäller ”new core banking and payment platforms”. Det är så grundläggande det kan bli för en bankkoncern. Om man inte har bra ordning på de tekniska baslösningarna så är frågan om man kan hävda att man har bra ordning på sin verksamhet överhuvudtaget.

Frågan är, förmår Nordea att ta tag i de stora underliggande problemen vad gäller koncernens it-utveckling?

Bland de problem som nämnts kring NTP-projektet intar konsultstyrning och stor konsulttäthet en särställning. Konsultstyrningen ledde till att projektet styrdes åt fel håll och konsulttätheten till att projektet blev onödigt dyrt, oberoende av det resulterade i. Nordea hade i alla fall misslyckats till lägre kostnad med mer egen personal inblandad.

Om jag var aktieanalytiker skulle jag försöka wallraffa hos Nordea för att mäta konsulttätheten och undersöka om Nordeas egna personal släpps in på ledningsmötena för de nya it-projekt som drar i gång nu.