Tieto, Evry, Swedbank och nu Försäkringskassan. De senaste åren har vi upplevt några riktigt stora krascher i samhällsviktig it-infrastruktur. Det visar hur sårbart vårt digitaliserade samhälle är, men också på vikten av ett väl inövat krisarbete och hur viktigt det är att vara ärlig och öppen med vad som hänt.

Försäkringskassans cio Stefan Olowssons öppna inställning är helt rätt. Medarbetarna blir säkert svettiga över chefens attityd, men även de tjänar i långa loppet på ärlighet. Transparensen skapar förtroende bland kollegor, medarbetare och kunder genom att möjligheten för spekulation och skitsnack effektivt tas bort när man berättar hur det ligger till.

Man kan förstås krångla till det på andra sätt. Tieto vägrade under den stora kraschen 2011 att berätta för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vilka myndigheter som var drabbade av kraschen med hänvisning till känsliga affärsavtal. Den dåvarande Sverige-vd:n gav till en början knapphändig och förskönad information om kraschen. Tieto ville heller inte berätta om de tekniska orsakssambanden. Den statliga haverikommissionen gav Tieto hård kritik i efterhand vilket givetvis spädde på den skada som redan var skedd i förhållandet till de drabbade kunderna.

Evry, som drabbades av ett stort driftstopp efter en brand i en serverhall i vintras, berättade i stället öppet och på en tekniskt detaljerad nivå både för medierna och MSB vad som hade hänt. Efterarbetet pågick i ett halvår men kritiken från MSB uteblev och jag tror att kunderna kände ett gott förtroende för bolagets agerande. Även Swedbanks krasch i våras då internetbank och kassasystem låg nere i flera timmar följdes av öppenhet kring problemen.

Genomslagskraften vid krascher blir större när allt fler vitala it-funktioner outsourcas eller driftas hos stora it-myndigheter. Vi måste fortsätta vara ärliga och transparenta med vad som hänt. På så sätt blir Sverige säkrare och mer skyddat både mot it-olyckor och mot illasinnade länder som vill göra mer sofistikerade intrång än att skicka in en ubåt under vattenytan i Stockholms skärgård.

Dessutom ...

... är det kul att Microsoft öppnar upp sig för Linux alltmer. Den gamla debatten om öppen och stängd källkod känns nu helt död.