John Thompson är en it-veteran med verkligt tunga meriter. Eller vad sägs om vice vd på IBM och vd på Symantec? Under tio år som vd på Symantec bidrog han till en tiofaldig tillväxt för företaget. Numera är han vd på Virtual Instruments som ägnar sig åt övervakningslösningar för moderna it-miljöer, och under torsdagen var han på besök i Stockholm för att träffa kunder. Sedan i februari i år är han också styrelseordförande för Microsoft.

Ditt namn syns inte så ofta i samband med Microsoft. Vad beror det på?

– Det är Satya Nadella som är vd, det är han som ska vara i rampljuset, säger John Thompson.

Han tycker att Satya Nadella har skött sig utmärkt sedan han blev vd på Microsoft, också det i februari i år. Något annat omdöme publikt är inte att förvänta sig. Men hur mycket makt har Thompson själv över Microsoft, i egenskap av styrelseordförande?

– Det handlar inte om makt, utan om hur mycket jag kan påverka. Min uppgift är att guida ledningen och vårda relationer, samt att fungera som en coach för Nadella.

Han berättar att han ägnar mellan 20 och 25 procent av sin tid åt Microsoft, men att tidsåtgången varierar.

– Under arbetet med att hitta en ny vd ägnade jag mellan 60 och 80 procent av min tid åt Microsoft, berättar John Thompson.

Han betonar att Microsoft står inför en stor förvandling till en värld i vilken molnet och mobila lösningar kommer först. Det är inte hans uppgift att genomföra den förvandlingen, men han bidrar från sin position.

– Man kan inte sammanfatta de utmaningar som Microsoft står inför i en mening. Ett sätt att se på det är att undvika att om tio år hamna i samma position som IBM:s ledning kanske uppfattar att de är i i dag.

Vore det inte en bra idé att dela upp Microsoft i flera företag som kan fokusera bättre på sina områden?

– Varför då? Jag vet att det är en populär åsikt, men så länge Microsoft fortsätter växa och gör relevanta saker ser jag ingen anledning att dela upp företaget. Logik som gäller för till exempel HP och Symantec kanske inte gäller för Microsoft.

Vad gäller kontakten mellan Virtual Instruments, som han är vd på, och Microsoft så är John Thompson noga med att betona att han inte är involverad.

– Jag lämnar rummet när de frågorna diskuteras. Men visst behöver Microsoft den typen av lösningar som vi jobbar med på Virtual Instruments. Det handlar om övervakning av prestanda, utnyttjande och att det fungerar i en miljö som är så väl fysisk och virtuell, som molnbaserad.

Fakta

Bland tänkbara konkurrenter till Virtual Instruments märks företag som IBM, HP och CA med etablerade administrations- och övervakningsverktyg. John Thompson framhåller att de företagens lösningar skapades för över 20 år sedan och att det behövs en ny ansats i dag:
– Deras lösningar bygger på agentprogram. Hur många agentprogram vill man hålla reda på i en virtuell värld?