Amerikanska programföretaget Bime grundades av Rachel Delacour Bime 2009 för att lösa de affärsproblem hon stod inför som ekonomicontroller. Som en del av hennes jobb, använde hon traditionellt beslutsstöd för att skicka en rapport till sin vd varje dag.

– Det var väldigt frustrerande. Verktyget var svårt att använda. Jag kunde inte utbilda mina kollegor för att verktyget var för komplicerat och det var dyrt att köpa nya licenser, säger Rachel Delacour, till IDG News.

Hon slutade jobbet och utvecklade ett program, som från början var anpassat som beslutsstöd i molnet.

Verktyget är molnbaserat och drar nytta av nya tjänster som Amazon Web Services företagstjänst Redshift för att flytta data fram och tillbaka.

– Att flytta data numera kostar en bråkdel av vad det gjorde för några år sedan, säger hon.

Bime är en av många beslutsstödsleverantörer i molnet. En annan aktör är Zoomdata som erbjuder ett beslutsstöd som går att köra som licens och i molnet. Även Tableau har ett serverbaserad erbjudande, vid sidan om sin molntjänst.

Även om många företag börjar lagra data i molnet, måste användarna få tillgång till sina slutna data som finns i deras servrar. Bime låter användarna ansluta sig till data från i stort vilken datakälla som helst.

– Vi ber inte kunderna skicka data upp till molnet. Bime kan användas för webbaserade tjänster liksom data som kan finnas lagrade i Oracle eller MySQL-databaser i företagens servrar.

Molnbaserade tjänster gör det lätt att för företagen att testa molnet, med små ekonomiska risker.

Traditionellt beslutsstöd kräver också integration som ofta ställer krav på stora investeringar innan företagen kan vara säkra på att de fungerar som tänkt. Samtidigt betalar användarna per månad, så de kan sluta när de vill.
Bland användarna finns Shell, Greenpeace, Sony, Cisco och Western Union, samt ett antal europeiska industriföretag.

Men konkurrensen är hård i takt med att beslutsstödet i molnet ökar. Förutom ovanstående finns Birst och Good Data, liksom konkurrenter som Chartio, Clear Story, Roambi och Big ML, som levererar
datavisualiseringsverktyg som möter kraven från de flesta användare.

– Det finns en stor marknad där ute. Produkter som Bime öppnar dörren för många användare inom en organisation, så det finns stora möjligheter för många leverantörer, säger hon.

Fakta

Enligt Gartner ökar andelen företag som satsar på beslutsstöd i molnet från 30 procent i fjol, till 45 procent i år.
För att möte den ökande efterfrågan lanserade Bime lanserade nya gränssnitt och en förenklad prisstruktur nyligen.
Bland annat så finns 35 konnektorer och det går att ansluta till Big Query, Amazon Redshift, SAP Hana och HP:s Vertica.
Det nya gränssnittet väljer automatiskt vilka diagram som passar för en användare, samt använder sig av guider som gör det enklare att flytta data och objekt.